Vergoeding kraamzorg

Na de bevalling hebt u recht op kraamzorg. In het ziekenhuis, het kraamcentrum of thuis. Hoeveel kraamzorg u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw verloskundige of arts stelt hiervoor de indicatie vast. Na de bevalling kan het aantal uren worden aangepast, bijvoorbeeld als blijkt dat u meer zorg nodig hebt dan verwacht. In sommige aanvullende verzekeringen is extra kraamzorg opgenomen.

Wat krijgt u vergoed in 2018?

De vergoeding van kraamzorg is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Er zijn verschillende mogelijkheden. Bekijk hieronder welke situatie voor u van toepassing is.

Kraamzorg in het ziekenhuis met medische noodzaak

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Aanvullende verzekeringVergoeding
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Kraamzorg in het ziekenhuis, kraamcentrum of thuis zonder medische noodzaak

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 10 dagen
Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Aanvullende verzekeringVergoeding
StartVergoeding wettelijke eigen bijdrage € 100,-
ExtraVergoeding wettelijke eigen bijdrage € 150,-
CompleetVergoeding wettelijke eigen bijdrage 100%
ComfortVergoeding wettelijke eigen bijdrage 100%
TopVergoeding wettelijke eigen bijdrage 100%
ZilverGeen vergoeding

Extra kraamzorg als het medisch noodzakelijk is

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekeringVergoeding
Start5x3 uur
Extra5x3 uur
Compleet5x3 uur
Comfort5x3 uur
Top5x3 uur
ZilverGeen vergoeding

Kraamzorg na ziekenhuisopname

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekeringVergoeding
Start15 uur
Extra15 uur
Compleet15 uur
Comfort15 uur
Top15 uur
ZilverGeen vergoeding

Kraamzorg bij adoptie van een kindje jonger dan 6 maanden

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekeringVergoeding
Start3x3 uur
Extra3x3 uur
Compleet3x3 uur
Comfort3x3 uur
Top3x3 uur
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

Voor kraamzorg betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van waar u de kraamzorg krijgt.
  • Krijgt u kraamzorg thuis, dan is de wettelijke eigen bijdrage € 4,30 per uur.
  • Verblijft u poliklinisch in een ziekenhuis, geboortehotel of geboortecentrum zonder medische noodzaak? Dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van € 17,- per dag voor de moeder en € 17,- per dag voor een kind. Als uw zorgverlener een hoger bedrag declareert dan het wettelijke tarief van € 122,50 per dag dan betaalt u het hogere bedrag als eigen bijdrage.
  • Verblijft u poliklinisch in het ziekenhuis met medische noodzaak dan betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw ziekenhuis, kraamcentrum of kraamverzorgster. Normaal gesproken is dit een zorgverlener bij u in de buurt. Vind een zorgverlener bij u in de buurt. U vindt daar ook informatie over de kwaliteit van de zorg van verschillende ziekenhuizen of kraamzorginstellingen?

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%.

Kiest u voor een zorgverlener waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

  • Kraamzorg moet u uiterlijk vijf maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum telefonisch aanvragen bij Delta Lloyd Kraamzorgservice. Vraagt u uw kraamzorg aan via Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering? Dan krijgt u het kraampakket automatisch toegestuurd in de zevende maand van uw zwangerschap. U kunt ook contact opnemen met een Delta Lloyd geboortezorgadviseur via telefoonnummer 013 - 593 82 25.
  • Hebt u uw kraamzorg zelf geregeld? Of bent u onlangs overgestapt naar Delta Lloyd en hebt u binnenkort kraamzorg nodig die u al via uw oude zorgverzekeraar geregeld hebt? Meld dit dan via Mijn Delta Lloyd Zorgverzekeringof telefonisch, zodat wij u het kraampakket kunnen sturen.
  • Wilt u gebruikmaken van extra kraamzorg? Dit wordt vergoed als dit is opgenomen in uw aanvullende verzekering. Ook moet deze kraamzorg medisch noodzakelijk zijn en de moeder moet bij Delta Lloyd verzekerd zijn. De extra kraamzorg moet aansluitend zijn op de reguliere kraamzorg.
  • Wilt u gebruikmaken van kraamzorg na een ziekenhuisopname? Dit wordt vergoed als dit is opgenomen in uw aanvullende verzekering. De moeder moet minimaal veertien dagen opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Hiervoor moet u vooraf toestemming aanvragen.
Hebt u nog vragen? Stel deze dan aan de medewerkers van Delta Lloyd Geboortezorgadvies via telefoonnummer 013 - 593 82 25.