Het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden betekent ook dat we producten samenvoegen. De meeste producten van Delta Lloyd krijgen een andere naam en/of worden omgezet naar een product van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig. Voordat er voor u iets verandert, ontvangt u daarover altijd een persoonlijk bericht. U hoeft zelf niets te doen.

Vragen en antwoorden Sparen & Beleggen

 • Ik heb een (bank)spaarrekening bij Nationale-Nederlanden en bij Delta Lloyd en/of OHRA Bank. Worden mijn rekeningen samengevoegd?

  Uw (bank)spaarrekeningen worden niet samengevoegd. De spaarproducten van Delta Lloyd en OHRA Bank worden in de komende twee jaar wel omgezet naar een product van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig. U krijgt vooraf altijd tijdig een brief of e-mail waarin we aangeven wat er precies voor u verandert. 

  Heeft u zowel bij Nationale-Nederlanden als bij Delta Lloyd of OHRA Bank een (bank)spaarrekening? Dan blijven dit aparte rekeningen na de omzetting van uw spaarproduct. 

 • Waar kan ik de actuele rentepercentages vinden van de (bank)spaar en/of beleggingsrekeningen van Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd en OHRA?

  Bekijk de actuele rentepercentages voor (bank)spaarproducten van Nationale-Nederlanden:   Bekijk de actuele rentepercentages voor (bank)spaarproducten van Delta Lloyd. 

  Bekijk de actuele rentepercentages voor (bank)spaarproducten van OHRA op www.ohra.nl. Kies bovenaan voor Sparen& Beleggen en daarna de rekening waarvan u de rente wilt bekijken.

 • Verandert er iets aan de beleggingsfondsen van Delta Lloyd en Nationale Nederlanden naar aanleiding van het samengaan?

  Ja, het samengaan heeft invloed op de beleggingsfondsen van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden. De Delta Lloyd fondsen zullen uiteindelijk allemaal samengaan met de Nationale-Nederlanden fondsen. Dit gebeurt gefaseerd. De Luxemburgse Delta Lloyd fondsen zijn sinds eind 2017 al samen gegaan met de Nationale-Nederlanden fondsen. Wanneer de Nederlandse Delta Lloyd fondsen samengaan met Nationale-Nederlanden fondsen is op dit moment nog niet bekend. Als er iets voor u verandert informeren we u daar altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een e-mail of brief waarin u kunt lezen wat er voor u precies verandert.

 • Wat is het depositogarantiestelsel?

  Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van maximaal € 100.000,- aan spaargeld (inclusief deposito's) per persoon, per bank, ongeacht het aantal rekeningen. Het depositogarantiestelsel gaat werken als een bank niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld door een faillissement). Het is van toepassing op alle in Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank (DNB). De garantie geldt ook voor het geld dat u liquide op beleggingsrekeningen heeft staan. Beleggingen vallen niet onder het depositogarantiestelsel maar onder de beleggerscompensatieregeling.  
  Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank. Hier vindt u ook meer informatie over de beleggerscompensatieregeling. 

 • Blijven mijn spaartegoeden beschermd onder het depositogarantiestelsel nu Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden samengaan?

  Onder het Nederlandse depositogarantiestelsel zijn spaartegoeden (inclusief deposito’s en het spaardeel van uw beleggingsrekening) tot een maximum bedrag gegarandeerd als een bank failliet gaat. Dit bedrag is € 100.000,- per rekeninghouder per bank. Bij en/of rekeningen geldt dit bedrag voor elk van beide rekeninghouders.

  Sinds de banken op 1 januari 2018 zijn samengegaan, is er voor het depositogarantiestelsel nog maar één bank. Heeft u bij zowel Delta Lloyd Bank, OHRA Bank (onderdeel van Delta Lloyd) of Nationale-Nederlanden spaartegoeden? Dan geldt het maximale bedrag van € 100.000,- per persoon voor het totale bedrag aan spaartegoeden dat u bij deze banken samen heeft.

  Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

 • Welke spaarproducten vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel?

  De volgende spaarproducten vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel:

  • Spaarrekeningen
  • Deposito’s
  • Bankspaarrekeningen
  • Levensloopregelingen
  • Het geld op uw beleggingsrekening dat niet gebruikt wordt voor beleggingen (liquide deel)
  • Zakelijke spaarrekeningen

  Lijst met productnamen:

  • Nationale-Nederlanden: Internetsparen, Aanvullend PensioenSparen, Aanvullende PensioenUitkering, Banksparen OntslagVergoeding, Levensloopplan
  • Delta Lloyd:  Internet Spaarrekening, Lijfrente Spaarrekening, Lijfrente Groeirekening, Lijfrente Oogstrekening, Gouden Handdruk Spaarrekening, Gouden Handdruk Groeirekening, Gouden Handdruk Oogstrekening
  • OHRA: Internet Spaarrekening, Pensioen Spaarrekening, Pensioenrekening, Direct Ingaande Lijfrenterekening, Gouden Handdruk Spaarrekening, Gouden Handdruk Opbouwrekening, Gouden Handdruk Uitkeerrekening

 • Ik heb een en/of (spaar)rekening. Geldt het depositogarantiestelsel dan per persoon?

  Ja, bij een en/of rekening wordt per persoon maximaal € 100.000,- vergoed bij een faillissement. Als het saldo van de en/of-rekening van twee rekeninghouders € 200.000,- bedraagt, kan ieder aanspraak maken op € 100.000,-. Als een rekeninghouder meerdere rekeningen heeft, geldt het maximum voor de tegoeden op alle rekeningen tezamen.  

  Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

 • Ik heb een (bank)spaarrekening /deposito bij Delta Lloyd en/of OHRA Bank en/of een (bank)spaarrekening/deposito bij Nationale-Nederlanden. Wat zijn de gevolgen van het samengaan per 1 januari 2018 voor de dekking van het depositogarantiestelsel?

  Sinds de banken zijn samengegaan op 1 januari 2018, is er voor het depositogarantiestelsel nog maar één bank. Heeft u bij Delta Lloyd, OHRA Bank (onderdeel van Delta Lloyd) en/of Nationale-Nederlanden spaartegoeden? Dan kunt u natuurlijk overwegen om uw spaargeld te spreiden over meerdere banken. Overstijgt uw spaarsaldo op de datum van samengaan het maximale bedrag? Dan heeft u het recht om voor 1 maart 2018 spaartegoeden boven het bedrag van € 100.000,- zonder opnamekosten op te nemen. 

  Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

 • Ik wil door het samengaan mijn spaargeld spreiden over meerdere banken. Wat moet ik doen?

  Voor sommige spaarproducten gelden er voorwaarden voor een opname of afkoop. Ook is het belangrijk om rekening te houden met de fiscale inhoudingen waar u bij een opname mee te maken kunt krijgen. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. Overstijgt uw totale spaarsaldo het maximale gegarandeerde bedrag van € 100.000,-  en neemt u in het kader van het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden het bedrag boven € 100.000,- op voor 1 maart 2018? Dan worden eventuele opnamekosten niet aan u doorberekend. Dit geldt ook indien u bij één van beide banken een (bank)spaarrekening of deposito heeft. 

  Bekijk het overzicht [PDF] om te zien waar u per spaarproduct rekening mee moet houden.

  Een opname/afkoopverzoek insturen werkt als volgt: 

  • Stuur hiervoor een e-mail naar: internetsparen@nn.nl, lijfrente@deltalloyd.nl of lijfrente@ohra.nl
  • Vermeld in uw verzoek welk bedrag u wilt opnemen en om welk product van welk bedrijf het gaat.
  • Vermeld in de onderwerpregel van uw e-mail altijd: Opnameverzoek naar aanleiding van samengaan Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden.
  • Na ontvangst van uw verzoek controleren wij of uw totale spaarsaldo het maximale bedrag van € 100.000,- per persoon overstijgt. Daarna ontvangt u een voorlopige opgave van de afkoopwaarde. Op basis van deze kostenopgave kunt u beslissen of u het afkoopverzoek definitief wilt maken.

 • Wat zijn opnamekosten?

  Opnamekosten zijn de kosten voor het openbreken van een deposito.

 • Wanneer zijn opnamekosten van toepassing?

  Opnamekosten zijn de kosten voor het openbreken van een deposito. Overstijgt uw totale spaarsaldo op de datum van samengaan het maximale gegarandeerde bedrag van € 100.000,-? Dan heeft u het recht om het bedrag boven € 100.000,- op te nemen. Wilt u spaargeld opnemen uit uw deposito? Dan rekenen wij in dit geval geen opnamekosten als u uw opnameverzoek voor 1 maart 2018 instuurt. Staat uw spaargeld vast in een ander spaarproduct? Bekijk dan het overzicht [PDF] om te zien waar u per spaarproduct rekening mee moet houden.

 • Wijzigen opnamekosten voor een deposito na het samengaan van Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd?

  Nee, deze wijzigen niet.

 • Wanneer geeft De Nederlandsche Bank toestemming voor het samengaan van Delta Lloyd Bank en Nationale-Nederlanden Bank?

  De Nederlandsche Bank heeft begin december met een ‘Verklaring van geen bezwaar’ aangegeven akkoord te zijn met het samengaan van Delta Lloyd Bank en Nationale-Nederlanden Bank per 1 januari 2018.

 • Ik heb een zakelijke spaarrekening. Geldt de bescherming van het Nederlandse depositogarantiestelsel ook voor het spaargeld op deze rekening?

  Alleen particulieren, eenmanszaken en kleine rechtspersonen kunnen beroep doen op het depositogarantiestelsel. 

  Voorwaarden voor kleine bedrijven om een beroep te mogen doen op het depositogarantiestelsel zijn dat ze op twee opeenvolgende balansdagen moeten voldoen aan twee van onderstaande voorwaarden:

  • Een activa van 4,4 miljoen euro of minder
  • Een netto omzet van 8,8 miljoen euro of minder
  • Tijdens 1 boekjaar een gemiddeld aantal werknemers van 50 of minder

  Bij kleine rechtspersonen wordt het privé- en het zakelijk spaartegoed gescheiden gehouden. Dit betekent dat als je als eigenaar zelf bij een bank spaart en ook nog voor je bedrijf een zakelijke spaarrekening hebt bij deze bank je voor beide rekeningen een beroep kan doen op de garantie tot € 100.000.

  Voor eenmanszaken wordt het privé- en het zakelijk spaartegoed niet gescheiden gehouden. Dit omdat de rekeninghouder bij een eenmanszaak altijd een natuurlijk persoon betreft.

  Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

 • Ik heb een lijfrenteverzekering. Valt dit ook onder de dekking van het Depositogarantiestelsel?

  Nee, dit valt niet onder de dekking van het Depositogarantiestelsel.

Naar boven