Klacht over uw bankproduct

U hebt een klacht over uw bankproduct bij Delta Lloyd

Een klacht indienen?

Voor Delta Lloyd is een klacht iedere uiting van ontevredenheid van onze klanten over onze dienstverlening of de dienstverlening van onze partners. Wilt u een klacht indienen over uw bankproduct? Dat kan snel en gemakkelijk door het invullen van het online klachtenformulier. Wilt u liever per e-mail een klacht indienen? Mail dan naar klachten@deltalloyd.nl.

U kunt natuurlijk ook een brief sturen. Gaat het om een klacht over uw hypotheekproduct, dan kunt u deze brief sturen naar:

Delta Lloyd Hypotheken
Afdeling Klachten
Postbus 231
1000 AE Amsterdam

Gaat de klacht over uw spaar- of beleggingsproduct, dan kunt u deze brief sturen naar:
Delta Lloyd Bank
Afdeling Klachten
Postbus 40000
6803 GA Arnhem

Vermeld altijd de volgende gegevens. Dan kunnen wij u snel helpen.

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Rekeningnummer of Leningnummer
 • Omschrijving van de klacht

Wanneer kunt u antwoord verwachten?

Wij hanteren een reactietermijn van 10 werkdagen waarbinnen u een inhoudelijke reactie op uw klacht kunt verwachten. Hebben wij meer tijd nodig om inhoudelijk op uw klacht te reageren? Dan brengen wij u op tijd op de hoogte. Ook vertellen wij erbij wanneer u wel antwoord kunt verwachten.

Niet tevreden over het resultaat?

Voor elke klacht zoeken wij naar de beste oplossing. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de oplossing die wij u bieden. Dan kunt u opnieuw een klacht indienen. Dit noemen wij een vervolgklacht. Als u daarna nog niet tevreden bent, kunt u klagen bij een onafhankelijke scheidsrechter, een zogeheten geschilleninstantie.

1. Een vervolgklacht bij de directie
Als wij uw klacht niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u een vervolgklacht indienen. Een vervolgklacht komt terecht bij de leidinggevende van een afdeling of bij de directie.

Hoe dient u een vervolgklacht in? Stuur een e-mail naar klachten@deltalloyd.nl. U kunt natuurlijk ook een brief sturen. Gaat het om een vervolgklacht over uw hypotheekproduct, dan kunt u deze brief sturen naar:

Delta Lloyd Hypotheken
Afdeling Klachten t.a.v. directie Delta Lloyd Bank
Postbus 231
1000 AE Amsterdam

Gaat de klacht over uw spaar- of beleggingsproduct, dan kunt u deze brief sturen naar:

Delta Lloyd Bank
Afdeling Klachten tav directie Delta Lloyd Bank
Postbus 40000
6803 GA Arnhem

Zet de volgende gegevens in uw brief: 

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Rekeningnummer of leningnummer

Beschrijf duidelijk waarom u niet tevreden bent. Waarom is uw eerste klacht niet goed afgehandeld?

U ontvangt binnen drie weken een reactie.

2. Een onafhankelijke scheidsrechter
Bent u ook na de vervolgklacht niet tevreden over de oplossing die wij u bieden? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid
Het Kifid doet een uitspraak als een klant en een financiële dienstverlener het niet eens worden.

Hoe dient u een klacht in bij het Kifid?
Dat kan online of per brief. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Stuur kopieën mee van uw eerdere klachten en van de reactie van Delta Lloyd.

Postadres Kifid
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Internet: www.kifid.nl

U kunt uw klacht aan het Kifid ook voorleggen via het Europees ODR Platform.

Belangrijk

 • U kunt pas bij Kifid terecht als uw klacht én uw vervolgklacht zijn behandeld door Delta Lloyd.
 • Wilt u dat Kifid uw klacht behandelt? Dan moet u de klacht indienen bij Kifid binnen drie maanden nadat Delta Lloyd u een antwoord heeft gestuurd.