Is de marktwaarde van uw huis gestegen? Of hebt u een deel van uw hypotheek afgelost? Dan kan het zijn dat uw hypotheek in aanmerking komt voor een lagere risicoklasse. Hoe lager de risicoklasse, hoe minder rente u betaalt.

Hoe geeft u een waardestijging door?

Is uw rentevaste periode afgelopen? En denkt u dat uw hypotheek door een waardestijging van uw huis in een lagere risicoklasse valt? Stuur dan uw laatste WOZ-verklaring of een gevalideerd taxatierapport van uw huis per e-mail naar hsd@deltalloyd.nl of per post naar Delta Lloyd Bank, Postbus 231, 1000 AE Amsterdam. Doe dit uiterlijk 2 weken voordat uw nieuwe rentevaste periode ingaat. Vraag aan uw financieel adviseur of een WOZ-verklaring voldoende is. U kunt ook bellen met onze medewerkers van Hypotheken via telefoonnummer 020 - 594 5050 of een e-mail sturen naar hsd@deltalloyd.nl.

Vind een financieel adviseur in de buurt

Vind een adviseur

Wat als uw hypotheek door aflossen in een lagere risicoklasse valt?

Dan passen wij uw risicoklasse voor u aan. Wanneer wij dat doen, hangt af van de soort rente die u hebt gekozen. Betaalt u een vaste rente? Dan passen wij uw risicoklasse automatisch voor u aan zodra uw nieuwe rentevaste periode ingaat. Als u een maandvariabele rente betaalt, gebeurt dit op de eerste dag van de maand nadat wij uw aflossing of het bewijs van de waardestijging van uw huis van u hebben ontvangen en verwerkt. 
Let op: Hebt u een Plus Hypotheek en valt uw hypotheek na aflossen in een lagere risicoklasse? Dan passen wij uw risicoklasse wel aan tijdens uw rentevaste periode. Dit gebeurt automatisch.

In de loop van 2019 gaan wij een aanpassing doorvoeren in onze risicoklassen. Het wordt dan voor al onze hypotheken mogelijk om ook gedurende uw rentevaste periode in een lagere risicoklasse terecht te komen. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.

Lees meer over risicoklasse aanpassen
Naar boven