Eerder aflossen

U kunt uw hypotheekschuld verminderen door een deel van uw hypotheek af te lossen. Als u een deel terugbetaalt, moet dat minimaal € 500,- zijn. Door eerder af te lossen, krijgt u lagere maandlasten. Eerder aflossen kan wel gevolgen hebben voor uw belastingen.

Wanneer mag u zonder kosten eerder aflossen?

Of u zonder kosten eerder mag aflossen, hangt af van de rente die u betaalt. Bij een variabele rente hoeft u vaak geen kosten te betalen, bij een vaste rente soms wel.

Betaalt u een vaste rente? Dan mag u per kalenderjaar 10% of 20% van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Bestaat uw hypotheek uit twee of meer leningdelenUw hypotheek kan bijvoorbeeld voor een deel bestaan uit een annuïteitenhypotheek en voor een deel uit een lineaire hypotheek.? Dan geldt dit percentage van 10% of 20% voor ieder leningdeel. In uw leningvoorwaarden staat welk percentage voor u geldt.

Daarnaast mag u met een vaste rente zonder kosten aflossen als:

 • u uw huis vrijwillig verkoopt en u met dat geld uw hypotheek terugbetaalt;
 • u aflost aan het einde van uw rentevaste periode;
 • u overlijdt en uw nabestaanden de hypotheek binnen 12 maanden na uw overlijden terug betalen;
 • uw huis gedwongen wordt verkocht (executieverkoop) en u met dat geld uw hypotheek of een deel daarvan terugbetaalt;
 • u de hypotheek op de einddatum terugbetaalt;
 • u de hypotheek terugbetaalt met de uitkering van een rekening of verzekering die bij uw hypotheek hoort;
 • u een overbruggingslening hebt en dit bedrag wilt terugbetalen;
 • de rente die u op dat moment betaalt lager is dan de rente die op het moment van aflossen geldt voor eenzelfde soort hypotheek (de vergelijkingsrente);
 • uw hypotheek hoger is dan de laatste WOZ-waarde van uw huis. U mag het verschil zonder kosten aflossen.

Vind een financieel adviseur

Bij u in de buurt

Vind een adviseur

Kosten

Voldoet u niet aan de voorwaarden om kosteloos eerder af te lossen? Dan betaalt u kosten om eerder af te lossen.

 • Wij bekijken hoe lang uw rentevaste periode nog duurt.
 • Dan nemen wij de rente die hoort bij de naastbetere rentevaste periode voor nieuwe hypotheken in uw risicoklasse met dezelfde aflosvorm. Dit noemen wij de vergelijkingsrente. Bieden wij een rentevaste periode aan die gelijk is aan de resterende looptijd? Dan geldt de actuele rente voor deze rentevaste periode als vergelijkingsrente. Is dat niet zo? Dan kijken wij naar de actuele rente voor de dichtstbijzijnde kortere en langere rentevaste periode. De hoogste van deze twee actuele rentes is de vergelijkingsrente. De vergelijkingsrente is altijd een vaste rente.
 • Daarna berekenen wij het bedrag dat u met uw rente van dit moment zou hebben betaald tot de datum dat die rente zou veranderen. Wij trekken daarvan het bedrag af dat u met de vergelijkingsrente zou betalen tot de datum dat uw rente zou veranderen. 
 • U betaalt dit verschil niet in de toekomst, maar nu. Daarom rekenen wij het bedrag terug naar dit moment. Dit noemen wij de contante waarde en dit is het bedrag dat u moet betalen. U betaalt dit bedrag tegelijk met het bedrag dat u eerder aflost.
Hebt u een spaarhypotheek? Dan wordt de waarde van uw spaarrekening of spaarverzekering voor de berekening afgetrokken van uw huidige hypotheek. Ook wordt de inleg of premie, die u tot het einde van uw rentevaste periode voor uw spaarhypotheek betaalt, gezien als aflossing. De kosten die u betaalt, vallen daardoor lager uit.

Waarom betaalt u soms kosten voor het aflossen?

Als u een hypotheek bij ons afsluit, dan kopen wij geld in om dit bedrag aan u te kunnen uitlenen. Wij kopen dit geld in voor dezelfde periode als u het leent (uw rentevaste periode). Hiervoor betalen wij rente. Als u eerder aflost dan afgesproken, dan moeten wij nog wel rente betalen totdat uw rentevaste periode is verstreken. Is de marktrente op dat moment hoger? Dan kunnen wij het geld opnieuw gebruiken en hoeft u geen kosten te betalen. Is de marktrente lager? Dan lopen wij dus rente mis. U betaalt dan kosten om de rente te vergoeden die wij zijn misgelopen. Deze kosten zijn nooit hoger dan het financiële nadeel dat wij hebben. U betaalt dus geen extra bedrag aan kosten.

Veranderingen in de kosten

Het is mogelijk dat de hoogte van de kosten verandert. Meestal komt dit door een verandering in de vergelijkingsrente. Een kleine verandering van de vergelijkingsrente kan al zorgen voor een grote verandering van de kosten. Hieronder ziet u een voorbeeld.

png - extra aflossen voorbeeld

U ziet dat bij een kleine wijziging van de rente (in dit voorbeeld een verlaging van 0,40%) de kosten sterk stijgen. Het verschil verdubbelt, waardoor de kosten ook verdubbelen. Stijgt de vergelijkingsrente? Dan nemen de kosten af.

Gevolgen van eerder aflossen

Eerder aflossen kan gevolgen hebben voor uw belastingen.

 • U betaalt minder rente over uw hypotheek. Daarom krijgt u hier (maandelijks) minder geld voor terug van de Belastingdienst. We raden u aan om dit bij uw voorlopige  teruggave door te geven aan de Belastingdienst. Dit voorkomt dat u belasting moet bijbetalen.
 • Verhuist u naar een duurder huis? Dan hebt u geen hypotheekrenteaftrek meer over het bedrag dat u hebt overgehouden na verkoop van uw oude huis. Dit heet de bijleenregeling. U moet de overwaarde op uw oude huis dus gebruiken voor de aankoop van uw nieuwe huis.
 • Hoort er bij het leningdeel waarop u aflost een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) of Spaarrekening Eigen Woning (SEW)? Dan kan aflossen op dit leningdeel grote gevolgen hebben voor uw belastingen. Als de eindwaarde van uw verzekering of rekening hoger is dan uw hypotheek, betaalt u vaak belasting over deze extra waarde. Dan moet de verzekering of rekening worden aangepast om dat te voorkomen.
 • Hebt u een Kapitaal Verzekering Eigen Woning (KEW), Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) of een Spaarrekening Eigen Woning (SEW)? Dan kan eerder aflossen de regel van de Belastingdienst over de bandbreedte beïnvloeden. Deze regel houdt in dat uw hoogste inleg in een jaar maximaal 10 keer de laagste inleg in dat jaar is (1:10 regel). Bij Delta Lloyd mag het hoogste bedrag dat u in een jaar inlegt nooit meer zijn dan 5 keer het laagste bedrag dat u in een jaar inlegt (1:5 regel). Bij ons geldt de 1:5 regel omdat wij er ook rekening mee willen houden dat uw maandbedrag in de toekomst kan veranderen. Bijvoorbeeld na afloop van uw rentevaste periode. Is uw rentevaste periode gelijk aan de looptijd van uw bankspaarhypotheek? Dan hoeft u zich niet te houden aan de 1:5 regel en geldt de 1:10 regel van de Belastingdienst. Met een jaar bedoelen wij het jaar vanaf het afsluiten van de rekening of verzekering tot een jaar later. Als u bijvoorbeeld de rekening of verzekering op 1 augustus start, dan loopt het jaar tot 31 juli van het jaar daarna.

Andere gevolgen

Eerder aflossen kan ook op andere manieren gevolgen hebben voor uw belastingen. Uw financieel adviseur vertelt u hier graag meer over. Bekijk ook de website van de Belastingdienst.

Aflossen of sparen?

Wat is in uw situatie het beste: uw spaargeld op een spaarrekening laten staan? Of uw hypotheek (gedeeltelijk) aflossen?

Maak een berekening

Stappenplan eerder aflossen

Regel het direct online via Mijn Delta Lloyd. Ga ‘Naar E-bankieren’ en klik bij ‘Wonen’ op uw adres. Kies onderin bij ‘Direct online regelen’ voor ‘Extra aflossen’. Hebt u geen toegang tot Mijn Delta Lloyd? Volg dan het stappenplan hieronder.

Stap 1. U maakt het geld over

Actie voor u

Maak het geld over naar het IBAN-rekeningnummer waar u iedere maand de hypotheekrente naar overmaakt. Zet duidelijk het leningnummer en deelnummer in de omschrijving van de overboeking. Wilt u meerdere leningdelen eerder aflossen? Maak dan een aparte overboeking per leningdeel.
Let op: Wilt u dat wij uw aflossing nog in 2017 verwerken? Zorg er dan alstublieft voor dat het geld voor 23 december 2017 op onze rekening staat. Maak een aflossing voor 2018 pas vanaf 1 januari 2018 naar ons over. Als u het geld al in 2017 overmaakt, ontvangt u het geld terug op uw rekening.

Stap 2. U bevestigt uw overboeking

Actie voor u

Hebt u een spaarverzekering of bankspaarrekening bij uw hypotheek? Stuur ons dan een bevestiging van uw overboeking via e-mail naar hsd@deltalloyd.nl of via de post naar Delta Lloyd Bank, Afdeling Hypotheken, Postbus 231, 1000 AE Amsterdam.

Stap 3. Wij verwerken uw aflossing

Actie voor Delta Lloyd

Wij verwerken uw aflossing met terugwerkende kracht op de dag waarop wij het geld op onze bankrekening ontvangen. U krijgt in de eerste week van de volgende maand een bevestiging van ons.

Stap 4. Wij passen uw maandbedrag aan

Actie voor Delta Lloyd

Uw nieuwe maandbedrag geldt vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin u de hypotheek of een deel van de hypotheek eerder hebt afgelost en wij deze hebben verwerkt.

Bijvoorbeeld:

 • u lost op 10 maart een bedrag af;
 • wij halen eind april het nieuwe rentebedrag voor de maand april van uw rekening af;
 • de rente die u te veel hebt betaald in maart, trekken wij dan van uw hypotheek af. Hiervoor hoeft u geen kosten te betalen.
Naar boven