Dit is pagina 1 van 3

Aanmeldingsformulier reeds beëindigde particuliere beleggingsverzekeringen

Stap 1: Polisgegevens

LET OP: per polisnummer moet u een apart aanmeldingsformulier invullen!

Polisgegevens

Gegevens verzekeringnemer

i

De verzekeringnemer is degene die de verzekeringsovereenkomst met Delta Lloyd Verzekeringen N.V. is aangegaan. De naam van de verzekeringnemer kunt u vinden op het polisblad.

Ik ben van deze polis, de:

i

Alleen indien u één van onderstaande personen bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming.

  • De verzekeringnemer is degene die de verzekeringsovereenkomst met Delta Lloyd Verzekeringen N.V. is aangegaan. De naam van de verzekeringnemer kunt u vinden op het polisblad.
  • De medeverzekeringnemer is degene die de verzekeringsovereenkomst, naast de verzekeringnemer, met Delta Lloyd Verzekeringen N.V. is aangegaan. De naam van de medeverzekeringnemer kunt u vinden op het polisblad.
  • De begunstigde is degene die de uitkering heeft ontvangen.
  • ...of een erfgenaam van een van deze personen.

Disclaimer | Privacy policy