Veelgestelde vragen Zorgvergelijker

Veelgestelde vragen en antwoorden over de Delta Lloyd Zorgvergelijker.

Wat is de Zorgvergelijker?

De Zorgvergelijker geeft u een duidelijk overzicht van de verschillen tussen ziekenhuizen. U vergelijkt de medische kwaliteit van de behandeling, wachttijden en ervaringen van klanten met elkaar. Op die manier vindt u snel en eenvoudig de beste zorg.

Mijn ziekenhuis scoort minder goed. Wat moet ik doen?

Op basis van de door u aangegeven punten, scoort uw ziekenhuis minder goed dan andere ziekenhuizen. Met de informatie die u gekregen heeft, kunt u zelf uw keuze bepalen. Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met het Delta Lloyd Zorgteam op telefoonnummer 013 - 593 82 25.

Mijn ziekenhuis staat niet in de resultatenlijst, wat nu?

Als uw ziekenhuis niet in de zoekresultaten staat, dan betekent dit dat het ziekenhuis niet voldoet aan de door u aangegeven punten. Op basis van deze informatie kunt u zelf uw keuze bepalen. Wilt u meer advies, dan kunt u bellen met het Delta Lloyd Zorgteam op telefoonnummer 013 - 593 82 25.

Waarom kan ik alleen het specialisme vergelijken?

Van sommige behandelingen zijn onvoldoende gegevens van ziekenhuizen beschikbaar om deze goed te kunnen vergelijken. U kunt dan alleen het specialisme vergelijken waar de behandeling / aandoening onder valt.

Hoe wordt de medische kwaliteit bepaald?

Deze score is opgebouwd uit gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zichtbare Zorg Ziekenhuizen, de Vereniging Kind en Ziekenhuis en de website Hartenvaatgroep.nl (bron: MediQuest). Voor een aantal behandelingen geldt dat de prestaties van ziekenhuizen bij die behandelingen getoetst zijn op extra kwaliteitscriteria. Hebt u hierover vragen, dan kunt u bellen met het Delta Lloyd Zorgteam op telefoonnummer 013 - 593 82 25.

Hoe wordt de beoordeling patiënten bepaald?

Deze score is gebaseerd op beoordelingen van verzekerden die van deze zorg gebruik hebben gemaakt. Het aantal smiley’s geeft aan in welke mate verzekerden de zorginstelling voor het specialisme aanbevelen (bron: MediQuest).

Hoe wordt de wachttijd bepaald?

De wachttijd tot consult en de wachttijd tot operatie zijn gegevens die door onderzoeksbureau MediQuest bij ziekenhuizen worden opgevraagd.

Hoe weet ik of ik de behandeling vergoed krijg?

Wij maken met alle ziekenhuizen apart afspraken voor alle soorten behandelingen. De medewerkers van de Ziekenhuislijn kunnen u vertellen met welke ziekenhuizen wij afspraken hebben gemaakt over uw soort behandeling en wat u vergoed krijgt. De Ziekenhuislijn is te bereiken via telefoonnummer 013 - 593 82 56.

Kan ik ook buitenlandse ziekenhuizen vergelijken?

U kunt geen buitenlandse ziekenhuizen vergelijken. Hiervoor zijn niet dezelfde gegevens over de kwaliteit beschikbaar. Voor advies over ziekenhuizen buiten Nederland kunt u bellen met het Delta Lloyd Zorgteam op telefoonnummer 013 - 593 82 25.

Welke bronnen worden gebruikt?

Als onafhankelijke bronnen worden MediQuest en Zichtbare Zorg gebruikt. Onderzoeksbureau MediQuest vergelijkt zorgverleners op medische kwaliteit, wachttijden en patiëntervaringen. Zichtbare Zorg zet door zorgverleners aangeleverde informatie om in kwaliteitsinformatie.

Extra kwaliteitscriteria

Voor vijf aandoeningen stellen we extra kwaliteitscriteria. Deze zijn gebaseerd op verschillende onafhankelijke bronnen. Deze kwaliteitscriteria hanteren we bij de kwaliteitsafspraken die we met ziekenhuizen maken. Hebt u hierover vragen, dan kunt u bellen met het Delta Lloyd Zorgteam op telefoonnummer 013 - 593 82 25. De extra kwaliteitseisen gelden voor de volgende vijf aandoeningen

  • Borstkankerzorg
  • Blaasverwijderingsoperaties
  • Bariatrische chirurgie
  • Colorectale zorg
  • Arterieel vaatlijden van de onderste extremiteiten (PAV)