Zittend ziekenvervoer

Soms kunt u een reiskostenvergoeding krijgen. Dit kan voor reizen met eigen vervoer, openbaar vervoer of taxivervoer. Delta Lloyd maakt hierover afspraken met vervoerders.

Wanneer hebt u recht op een reiskostenvergoeding?

  • U ondergaat een nierdialysebehandeling.
  • U ondergaat radiotherapie- of chemotherapiebehandeling.
  • U bent afhankelijk van een rolstoel.
  • U hebt een visuele beperking en kunt niet alleen reizen (uw gezichtsvermogen is minder dan 0,3 aan beide ogen met correctie)
  • Bent u langdurig ziek? Dan krijgt u soms een vergoeding. 

Wat doen wij voor u?

  • Wij maken afspraken met vervoerders, bijvoorbeeld over het aantal patiënten dat samen in een taxirit vervoerd mag worden. Zo weten wij zeker dat de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit is. Al onze gecontracteerde vervoerders zijn in het bezit van het TX-taxikeurmerk. Kiest u voor een vervoerder waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde vervoerder), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt.
  • Ook maken we afspraken over de aanvaardbare wachttijden en aankomsttijden. U wordt nooit later dan 15 minuten na de afgesproken tijd opgehaald en komt minimaal 15 minuten maar uiterlijk 30 minuten voor de afgesproken aankomsttijd aan. 
  • Als u een dialysepatiënt bent, wordt u alleen samen met lotgenoten vervoerd. Alle andere patiënten mogen altijd samen vervoerd worden. Hierbij geldt dat door combineren de werkelijke reisduur niet langer mag zijn dan 25% van de oorspronkelijke reisduur met een maximum van 30 minuten extra reistijd. Ook mogen er maar twee personen op de achterbank vervoerd worden.

Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Zittend ziekenvervoer valt buiten deze landelijke normen, dus maken wij zelf afspraken.

Goed om te weten

  • Als u denkt dat u in aanmerking komt voor vergoeding van zittend ziekenvervoer, kunt u het aanvraagformulier [PDF] downloaden. Stuur het formulier volledig ingevuld en ondertekend terug. U krijgt zo vlug mogelijk daarna bericht of u inderdaad de kosten vergoed krijgt en onder welke voorwaarden.
  • U krijgt ook een vergoeding als u met eigen vervoer gaat. 

Vind de beste zorg

Op zoek naar een taxibedrijf dat een contract met ons heeft? Of waar u het beste terecht kunt? We helpen u graag.

Meer

Lees meer informatie over ons zorg inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer [PDF]  in 2016 en ons zorginkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer in 2017 [PDF] .