Zintuiglijke gehandicaptenzorg

Bent u slechtziend, blind, slechthorend of doof? Of hebt u ernstige problemen met praten en taalverwerking? Dan kunt u in aanmerking komen voor zintuigelijke zorg. Deze zorg is bedoeld om u te leren omgaan met uw beperking. En waar mogelijk te behandelen.

Wat is zintuigelijke zorg?

Zintuigelijke zorg kan van alles zijn. Het aanmeten van een loep voor iemand die slecht ziet bijvoorbeeld. Maar ook het leren gebruiken van een blindegeleidestok. Of het leren van gebarentaal, aan zowel kind als ouders.

Wat heeft Delta Lloyd voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

  • Zorg voor zintuigelijk gehandicapten is erg specialistisch. Er zijn hiervoor maar twaalf zorgverleners in heel Nederland. Wij hebben met alle zorgverleners een contract. Maar het kan toch zijn dat u wat verder moet reizen dan u voor andere zorg bent gewend. 
  • Is er zorg nodig in de thuissituatie? Dan is het mogelijk dat de zorgverlener naar u thuis komt. 
  • U wilt natuurlijk niet lang wachten op zorg. Daarom maken wij goede afspraken met zorgverleners. Hierdoor zullen de wachtlijsten beperkt zijn. 
  • Hebt u een visuele beperking? En hebt u zorg nodig in een ziekenhuis of andere zorginstelling? Dan vergoeden wij misschien uw reiskosten. U hebt hiervoor een machtiging van ons nodig. 
  • Hebt u een auditieve beperking of een spraak-taal stoornis? Dan kunt u alleen aanspraak maken op vervoer als u onder de hardheidsclausule valt. U hebt hiervoor een machtiging van ons nodig.

*) Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Deze normen stellen wij zelf.

Goed om te weten

  • Voldoet u aan de richtlijnen om vast te stellen of er sprake is van een visuele en/of auditieve beperking? Of voor een taal- ontwikkelstoornis? Dan komt u in aanmerking voor behandeling gefinancierd uit uw zorgverzekering. Hebt u een begeleidingsvraag, dan betaalt de gemeente de zorg. Uw zorgverlener weet wat in uw situatie van toepassing is. 
  • Hebt u een visuele beperking én een revalidatievraag? Geef dit dan duidelijk aan als u contact met ons opneemt. Dan kunnen wij u beter en sneller helpen.
  • Wilt u voor de eerste keer gebruik maken van zintuigelijke zorg? Dan hebt u een verwijzing nodig van een medisch specialist of een klinisch fysicus audioloog. Hierna is bij een nieuwe zintuigelijke zorgvraag een verwijzing van uw huisarts of jeugdarts voldoende. 
  • Hebt u een visuele beperking? En hebt u zorg nodig in een ziekenhuis of andere zorginstelling? Dan vergoeden wij misschien uw reiskosten. U hebt hiervoor een machtiging van ons nodig. Hebt u een auditieve beperking of een spraak-taal stoornis? Dan kunt u alleen aanspraak maken op reiskostenvergoeding als u onder de hardheidsclausule valt. U hebt hiervoor een machtiging van ons nodig. 

Vind de beste zorg

Weten of wij een contract hebben met uw zorgverlener? Of waar u het beste terecht kunt? We helpen u graag.

Meer informatie

Hier vindt u meer informatie over ons zorg Inkoopbeleid zintuigelijk gehandicaptenzorg [PDF]  in 2016 en ons zorginkoopbeleid zintuigelijk gehandicaptenzorg in 2017 [PDF] .