Wijkverpleging

Hebt u wijkverpleegkundige zorg nodig? Bijvoorbeeld voor wondverzorging of hulp bij het opstaan? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding uit de basisverzekering.

Wijkverpleging in 2017

In 2017 kopen wij wijkverpleegkundige zorg in voor onze eigen verzekerden. We vinden het belangrijk dat u goede zorg krijgt, het liefst in een vertrouwde omgeving dicht bij huis. En dat u snel en eenvoudig toegang hebt tot deze zorg. Daarom investeren wij stevig in wijkverpleegkundigen in bijvoorbeeld scholing, capaciteit, etc. Zij werken nauw samen met bijvoorbeeld huisartsen en mensen van de gemeente. Dit noemen we sociale wijkteams.

Wat heeft Delta Lloyd voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

  • Hebt u een acute zorgvraag? Dan ontvangt u uiterlijk binnen 24 uur zorg.
  • Hebt u een niet-acute zorgvraag? Spreek dan met uw zorgverlener (bijvoorbeeld het ziekenhuis) af wanneer de zorg start. U krijgt in ieder geval binnen zes weken de juiste zorg. In 80% van de gevallen zelfs binnen vier weken.
  • Wij zorgen ervoor dat u gegarandeerde toegang heeft tot wijkverpleegkundige zorg met in nagenoeg alle gevallen keuze uit meerdere zorgaanbieders.

*) Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Deze afspraken zijn volgens de Treeknormen. Voor wijkverpleging hanteren we zelfs kortere wachttijden dan afgesproken.

Wat doen wij nog meer?

  • Wij geloven dat goede wijkverpleging de kwaliteit van leven kan vergroten. Hierbij helpt het natuurlijk als u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving kan blijven. Ondanks ziekte, beperking of ouderdom. Daarom zetten wij in op goede zorg in uw nabijheid. De focus ligt hierbij op zelfredzaamheid, eigen regie, ontzorgen, kwaliteit van leven en gepast zorggebruik. 
  • Wijkverpleging moet bij ú passen. En moet aansluiten op wat u zelf kunt en op wat uw omgeving voor u doet. Wij vinden het daarom belangrijk dat wijkverpleegkundigen de zorg goed afstemmen op uw behoeften en andere zorg die u krijgt.
  • U hebt recht op de beste zorg. Daarom willen wij transparantie over de kwaliteit en doelmatigheid van de wijkverpleging. En belonen wij de betere zorg.

Goed om te weten

  • Wij willen dat u de beste zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij met de meeste zorgverleners een contract. Kiest u voor een zorgverlener waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. 
  • U hoeft voor het noodzakelijk gebruik van wijkverpleging geen eigen bijdrage en geen eigen risico te betalen. 

Financiële afspraken (o.a. omzetplafonds)

Het is onze taak ervoor te zorgen dat wij niet meer geld uitgeven aan wijkverpleging dan landelijk is afgesproken. Naast de kosten letten we natuurlijk vooral op kwaliteit zodat u de best mogelijke zorg krijgt. Wij maken afspraken over het aantal behandelingen dat zorgverleners mogen uitvoeren of spreken af welk bedrag (omzetplafond) zij maximaal mogen declareren aan zorg.

Wat betekent dit voor u?

  • Bent u al begonnen met een behandeling? Dan wordt deze gewoon voortgezet. 
  • Gaat u starten met een behandeling? Dan hebben deze financiële afspraken geen invloed op uw keuzevrijheid voor een zorgverlener. Wij kunnen u in uitzonderlijke situaties vragen of u naar een andere zorgverlener wilt gaan. Als u dat niet wilt, kunt u gewoon behandeld worden door de zorgverlener van uw (eerste) keuze. Wij vergoeden uw verzekerde zorg bij bevoegde zorgverleners ongeacht welke financiële afspraken wij met hen hebben.

Vind de beste zorg

Weten of wij een contract hebben met uw zorgverlener? Of waar u het beste terecht kunt? We helpen u graag.

Meer informatie

Hier vindt u meer informatie over ons zorg inkoopbeleid wijkverpleging [PDF]  in 2016 en ons zorginkoopbeleid wijkverpleging [PDF] in 2017.