Ergotherapie, logopedie en oefentherapie Cesar/Mensendieck

Steeds meer mensen gaan naar de ergotherapeut of logopedist. Wij besteden daarom veel aandacht aan de kwaliteit en organisatie van deze zorg.

Goede en efficiënte zorg

Het aantal patiënten, behandelingen, ergotherapeuten en logopedisten. Wij vinden het belangrijk dat u de best mogelijke zorg krijgt. Daarom willen we dat behandelingen efficiënt worden ingezet.

Wat heeft Delta Lloyd voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

U kunt binnen vijf werkdagen terecht bij uw therapeut*. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De therapeut kan u hierover informeren.

*) Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Deze afspraak is volgens de Treeknormen.

Wat doen wij nog meer?

  • Wij stimuleren individuele behandelplannen. Hierin staat wat de zorgverlener voor u kan betekenen. Maar ook wat u zélf kunt doen om beter om te gaan met uw aandoening.
  • U verdient de beste zorg van ervaren zorgverleners. En u wilt natuurlijk zo snel mogelijk herstellen. Daarom stimuleren wij specialisaties. Dat geeft een beter resultaat. Ook is het vaak goedkoper. Zo blijven de zorgkosten en uw zorgpremie betaalbaar.
  • Delta Lloyd stimuleert dat de praktijk voldoende opengesteld is en goed toegankelijk is zodat u er goed terecht kunt.
  • Delta Lloyd eist dat de ergotherapeut en logopedist kwaliteit geregistreerd is. Dat betekent dat de zorgverlener aantoonbaar aan eisen met betrekking tot kwaliteit voldoet en hier ook voldoende bij- en nascholing voor volgt.

Goed om te weten

  • Wij willen dat u de beste zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij met de meeste zorgverleners een contract. Kiest u voor een zorgverlener waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. 
  • Geen verwijzing van de huisarts? Dan vergoeden wij het bezoek aan de therapeut niet vanuit de basisverzekering. Zo maken wij onderscheid tussen zorg en ondersteuning. En houden wij de zorgkosten en uw premie betaalbaar.

Vind de beste zorg

Weten of wij een contract hebben met uw zorgverlener? Of waar u het beste terecht kunt? We helpen u graag.

Meer informatie

Hier vindt u meer informatie over ons zorg inkoopbeleid eerstelijns paramedische zorg [PDF]  in 2016 en ons zorginkoopbeleid eerstelijns paramedische zorg in 2017 [PDF] .