Podotherapie bij diabetes

Hebt u diabetes? Dan hebt een grotere kans op voetproblemen. De huisarts controleert daarom regelmatig uw voeten. En als het nodig is verwijst hij u door naar een podotherapeut.

Wat is de rol van de podotherapeut?

Ziet de huisarts dat er iets aan de hand is? Of is de kans groot dat u ergens last van gaat krijgen? Dan verwijst hij u door naar een podotherapeut. Die kan helpen verdere klachten te voorkomen en problemen te behandelen. De podotherapeut moet ervoor zorgen dat u jaarlijks de zorg krijgt die medisch noodzakelijk is. Dit kan betekenen dat er een paar behandelingen nodig zijn, maar het kunnen er ook twintig zijn.

Wat heeft Delta Lloyd voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

Na het eerste contact kunt u binnen drie weken terecht voor behandeling. In spoedsituaties kunt u uiteraard eerder terecht.

*) Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Deze norm hebben wij zelf opgesteld.

Goed om te weten

  • Wij willen dat u de beste zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij met de meeste zorgverleners een contract. Kiest u voor een zorgverlener waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. 
  • Alle medisch noodzakelijke behandelingen krijgt u vergoed. Vinden er niet-medisch noodzakelijke behandelingen plaats die niet vergoed worden? Dan moet u daarover door uw podotherapeut of pedicure ingelicht zijn. Ook moet u uw toestemming voor hebben gegeven.
  • De daadwerkelijke behandelingen kan de podotherapeut ook laten uitvoeren door pedicures.

Vind de beste zorg

Weten of wij een contract hebben met uw zorgverlener? Of waar u het beste terecht kunt? We helpen u graag.

Meer informatie

Hier vindt u meer informatie over ons zorg Inkoopbeleid eerstelijns paramedische zorg [PDF]  in 2016 en ons zorginkoopbeleid eerstelijns paramedische zorg in 2017 [PDF] .