Ziekenhuiszorg / medisch specialistische zorg

Uw huisarts kan u verwijzen naar het ziekenhuis. Voor behandeling of uitgebreid onderzoek bijvoorbeeld. Wij maken afspraken met ziekenhuizen en behandelcentra. Zodat u ook daar de beste zorg krijgt.

Samen werken aan betere ziekenhuiszorg

U wilt natuurlijk het liefst vooraf weten of een behandeling u goed gaat helpen. Om dit te kunnen voorspellen, moeten we inzicht krijgen in de behandeling en de resultaten daarvan. Daarom werken we samen met zorgverleners en patiëntenorganisaties. Samen brengen we in kaart hoe behandelingen er nou eigenlijk uitzien. En hoe ze eruit moeten zien. Ook willen we dat effecten van behandelingen op één manier worden gemeten. Zodat we kunnen zien wat nou écht werkt. Door dit te onderzoeken, en al deze gegevens openbaar inzichtelijk te maken, werken we samen aan betere zorg.

Wat heeft Delta Lloyd voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

 • Een maximale wachttijd van zes weken voor een afspraak bij een medisch specialist in het ziekenhuis (bezoek polikliniek). In 80% van de situaties kunt u zelfs binnen vier weken terecht.
 • Uw arts onderneemt binnen vier weken na de eerste afspraak stappen om een eventuele diagnose of indicatie te stellen. Vaak (80%) is dit zelfs binnen drie weken.
 • U wordt binnen zes weken behandeld op de polikliniek (dagbehandeling of opname). In 80% van de gevallen is dit zelfs binnen vier weken.
 • U wordt binnen zeven weken opgenomen voor uw behandeling in het ziekenhuis die langer duurt dan een dag. In 80% van de situaties wordt u zelfs binnen vijf weken opgenomen.
 • Spoedzorg is voor u beschikbaar binnen 45 minuten. 
 • De ambulance heeft een maximale aanrijtijd van 15 minuten voor meldingen met de hoogste prioriteit.
 • Acute verloskunde is voor u beschikbaar binnen 45 minuten.

Is hulp binnen deze tijden niet mogelijk? Dan is de wachttijd te lang. U kunt dan gebruik maken van wachtlijstbemiddeling. Wij maken dan voor u een afspraak met een specialist in een ander ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum.

*)Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Deze afspraken zijn volgens de Treeknormen.

Wat doen wij nog meer?

 • Samen met uw arts beslissen welke zorg bij ú past. Dat vinden wij belangrijk. Daarom werken we samen met zorgverleners en patiëntenorganisaties aan hulpmiddelen die u helpen bij het maken van bij passende behandelkeuzes. Bijvoorbeeld over wel of niet opereren.
 • Ingewikkelde spoedzorg nodig? Dan willen we dat u in één keer in het juiste ziekenhuis terecht komt. Zo hebt u hogere overlevingskansen en minder risico op complicaties. Hierover maken we afspraken met zorgverleners.

Goed om te weten

 • Wij bieden u het liefst zoveel mogelijk zorg dichtbij huis. En als het kan via uw huisarts. Daarom verschuift steeds meer zorg vanuit het ziekenhuis naar de huisarts of werken medisch specialisten intensief samen met huisartsen. Zo krijgt u zorg in een voor u meer vertrouwde omgeving en houden we samen de zorgkosten beheersbaar. 
 • Wij willen dat u de beste zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij met de meeste zorgverleners een contract. Het is ook mogelijk dat wij een zorgverlener hebben gecontracteerd voor een deel van de zorgdiensten. Kiest u voor een zorgverlener waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. 

Financiële afspraken (o.a. omzetplafonds)

Het is onze taak ervoor te zorgen dat wij niet meer geld uitgeven aan Medisch specialistische zorg dan landelijk is afgesproken. Naast de kosten letten we natuurlijk vooral op kwaliteit zodat u de best mogelijke zorg krijgt. Wij maken afspraken over het aantal behandelingen dat zorgverleners mogen uitvoeren of spreken af welk bedrag (omzetplafond) zij maximaal mogen declareren aan zorg.

Wat betekent dit voor u?

 • Bent u al begonnen met een behandeling? Dan wordt deze gewoon voortgezet. 
 • Gaat u starten met een behandeling? Dan hebben deze financiële afspraken geen invloed op uw keuzevrijheid voor een zorgverlener.  Wij kunnen u in uitzonderlijke situaties vragen of u naar een andere zorgverlener wilt gaan. Als u dat niet wilt, kunt u gewoon behandeld worden door de zorgverlener van uw (eerste) keuze. Wij vergoeden uw verzekerde zorg bij bevoegde zorgverleners ongeacht welke financiële afspraken wij met hen hebben.

Vind de beste zorg

Weten of wij een contract hebben met uw zorgverlener? Of waar u het beste terecht kunt? We helpen u graag.

Meer informatie

Hier vindt u meer informatie over ons zorg Inkoopbeleid medisch specialistische zorg [PDF]  2016 en ons inkoopbeleid medisch specialistische zorg [PDF] in 2017.