Veelgestelde vragen stomamateriaal

Staat het door u gezochte antwoord er niet bij? Bel dan met een van onze medewerkers. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 013 - 593 82 25 (keuze 2).

Waarom contracteert Delta Lloyd nog maar twee leveranciers in 2016?

Hulpmiddelen, zoals stomamateriaal , zijn nog steeds onnodig duur. Wij zijn van mening dat, door twee leveranciers van stomamaterialen te contracteren, de zorg beter en goedkoper ingekocht kan worden. Uiteraard blijft Delta Lloyd hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de hulpmiddelen en de service van de leverancier. We bezuinigen niet op kwaliteit. De dagprijsvergoeding blijft ook in 2016 van kracht.

Wat betekenen de nieuwe afspraken over levering van stomamateriaal?

Delta Lloyd heeft met ingang van 1 januari 2016 twee leveranciers voor stomamaterialen geselecteerd: Mathot en MediReva. Deze leveranciers zijn ook nu al gecontracteerd voor de levering van stomamateriaal aan verzekerden van Delta Lloyd. De selectie is tot stand gekomen op basis van kwaliteit en prijs, via een Europese aanbesteding, welke onlangs is afgerond. Gebruikt u op dit moment al stomamateriaal en ontvangt u uw materialen van een leverancier die in 2016 niet meer gecontracteerd is? Dan ontvangt u van Delta Lloyd een brief met een toelichting wat dit voor u betekent.

Krijg ik vanaf 1 januari 2016 ander (goedkoper) materiaal of minder stomamateriaal bij een gecontracteerde leverancier?

U blijft gewoon de middelen, het merk en begeleiding krijgen die u gewend was en nodig hebt om uw stoma optimaal te verzorgen. Zoals stomazakjes en huidplakken. Daar verandert niets aan. We hebben met de gecontracteerde leveranciers afgesproken dat u het materiaal/merk mag behouden dat u op dit moment gebruikt, als u daar tenminste tevreden over bent. Alleen met uw toestemming mogen hierin wijzigingen worden aangebracht. Hebt u de ene maand meer stomamaterialen nodig dan de andere? Dat is geen enkel probleem, u bestelt gewoon wat u nodig hebt, zoals u dat nu ook doet. Alleen de verrekening (wat u op uw bericht van vergoeding ziet), verloopt anders.

Mijn leverancier wil niet de stomamaterialen leveren die ik graag wil hebben. Wat nu?

Wij hebben met gecontracteerde stomaleveranciers afgesproken dat zij u de materialen leveren die medisch noodzakelijk zijn voor de verzorging van uw stoma. Ook hebben wij afgesproken dat u het materiaal/merk mag behouden dat u op dit moment gebruikt, als u daar tenminste tevreden over bent. Alleen met uw toestemming mogen hierin wijzigingen worden aangebracht.

Als u het niet eens kunt worden met uw leverancier over het soort en aantal materialen dat u krijgt, neem dan contact op met Delta Lloyd op telefoonnummer 013 - 593 82 25. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Wij nemen uw melding serieus en gaan er mee aan de slag.

Krijg ik alles vergoed voor mijn stomamateriaal? Hoeveel mag ik gebruiken?

U hebt recht op de zorg die functioneel gezien noodzakelijk is. Dat kan in sommige gevallen betekenen dat er weinig stomamateriaal nodig is en in andere gevallen kan meer materiaal nodig zijn. Het is dus niet zo dat er onbeperkt stomamateriaal gebruikt kan of mag worden. De zorgaanbieder/leverancier bepaalt in overleg met u hoeveel materiaal u in uw situatie nodig hebt. We kunnen geen exacte aantallen noemen omdat dat per persoon en situatie anders kan zijn.

Wat is een dagprijs voor stomamaterialen?

Met een vaste gemiddelde dagvergoeding (de dagprijs) willen wij leveranciers stimuleren om zo optimaal mogelijk de benodigde stomamaterialen in te zetten. Op deze manier houden we samen de zorg betaalbaar. De hoogte van de dagprijs hangt af van het type stoma dat u hebt: een colostoma, ileostoma, urinestoma of continentstoma. Omdat er voor de verzorging van sommige stoma’s meer en andere materialen nodig zijn dan voor andere, verschillen de dagprijzen per type stoma.

Wat betekent de dagprijs van stomamaterialen voor u?

Uw leverancier brengt per dag voor u een vast bedrag bij Delta Lloyd in rekening. Op uw vergoedingenoverzicht van Delta Lloyd ziet u dit bedrag als volgt terug: januari (31x dagprijs), februari (28 x dagprijs), etc. Krijgt u een voorraad voor meerdere maanden? Dan worden de dagen opgeteld, bijvoorbeeld: januari en februari (59 x dagprijs). Hebt u de ene maand meer stomamaterialen nodig dan de andere? Dat is geen enkel probleem, u bestelt gewoon wat u nodig hebt. Alleen de verrekening (wat u op uw vergoedingenoverzicht ziet), verloopt anders.

Welke materialen zitten in de dagprijs opgenomen?

In de dagprijs zijn alle materialen opgenomen die medisch noodzakelijk zijn voor de verzorging van uw stoma. Zoals stomazakjes en huidplakken. Ook advies en begeleiding die u krijgt van de klantenservice van de leverancier of stomaverpleegkundige van de leverancier zitten in de prijs inbegrepen.

Waarom zijn er verschillen in dagprijs per stoma?

De hoogte van de dagprijs hangt af van het type stoma dat u gebruikt: een colostoma, ileostoma, urinestoma/urostoma of continentstoma. Voor de verzorging van sommige stoma’s zijn meer of duurdere materialen nodig dan voor andere. Daarom verschillen de dagprijzen per type stoma. Daarbij komt ook dat de ene stoma meer intensieve zorg en begeleiding vanuit de leverancier nodig heeft dan de ander. Allemaal factoren die de prijs bepalen.

Wat wordt de dagprijs als ik twee stoma's heb?

Dan worden de dagprijzen per categorie stoma opgeteld en dat wordt uw totale dagprijsvergoeding.

Wat gebeurt er bij lekkage van mijn stoma?

Neemt u dan contact op met uw zorgaanbieder/leverancier. Deze zal in overleg met u bepalen of aanpassingen in uw stomamateriaal nodig zijn zoals het verstrekken van meer stomamateriaal of eventueel overstappen op een ander merk of type stomamateriaal.

Waar kan ik een klacht indienen over de levering van het stomamateriaal?

U kunt op verschillende manieren bij Delta Lloyd een klacht indienen: via een online formulier, telefonisch of per brief. Lees hoe u een klacht indient.

Als u een klacht hebt over de werking van uw stomamateriaal, kunt u daarvoor contact opnemen met uw leverancier of stomaverpleegkundige.