Geriatrische revalidatiezorg

Moet u als oudere revalideren waardoor u tijdelijk niet thuis kunt wonen? Dan kan Geriatrische revalidatiezorg nodig zijn.

Wat is geriatrische revalidatiezorg (GRZ)?

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) omvat integrale en multidisciplinaire revalidatiezorg. Deze zorg kunt u vaak krijgen in verpleeghuizen en revalidatiecentra. Er zijn allerlei specialisten aanwezig die u kunnen helpen. Waaronder specialisten ouderenzorg. Het doel is om er samen voor te zorgen dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt.

Wat heeft Delta Lloyd voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

Bent u uitbehandeld in het ziekenhuis? Dan is opname binnen 48 uur mogelijk.

*)Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Deze afspraak is volgens onze eigen normen.

Wat doen wij nog meer?

  • Wij kopen alleen GRZ in bij instellingen die voldoen aan een aantal wettelijke en door Delta Lloyd gestelde eisen. Zo weten wij zeker dat u de beste zorg krijgt. Hierdoor kan het zo zijn dat een verpleeghuis in uw buurt niet gecontracteerd is voor GRZ. Wel zorgen wij ervoor dat er altijd een GRZ binnen acceptabele reisafstand aanwezig is. 
  • U wilt natuurlijk dat de overgang van het ziekenhuis naar de GRZ-instelling soepel verloopt. Daarom eisen wij dat GRZ-aanbieders hierover goede afspraken maken met ziekenhuizen. 
  • Wij vinden het belangrijk dat u zich goed voelt bij uw behandeling. En dat u vertrouwen hebt in uw terugkeer naar huis. Daarom stimuleren wij de GRZ-aanbieders om mantelzorgers te betrekken bij de behandeling.

Goed om te weten

  • Wij willen dat u de beste zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij met de meeste zorgverleners een contract. Kiest u voor een zorgverlener waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. 
  • Bent u niet opgenomen geweest in het ziekenhuis en wilt u wel GRZ ontvangen? Dan moet een klinisch geriater een geriatrisch assessment uit voeren. Dit om vast te stellen of er inderdaad sprake is van GRZ. 

Vind de beste zorg

Weten of wij een contract hebben met uw zorgverlener? Of waar u het beste terecht kunt? We helpen u graag.

Meer informatie

Hier vindt u meer informatie over ons zorginkoopbeleid geriatrische revalidatie [PDF]  in 2016 en zorginkoopbeleid geriatrische revalidatie [PDF] in 2017.