Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Veel mensen krijgen te maken met psychische problemen. U kunt dan zelf hulp zoeken, bijvoorbeeld online. Komt u er zelf niet uit? Uw huisarts of bedrijfsarts kan u helpen of doorverwijzen.

Welke zorg kunt u krijgen?

Wij willen dat u de zorg krijgt die bij u past. Het liefst in een vertrouwde omgeving en dicht bij huis. Daarom kunt u met psychische klachten naar uw huisarts. Zijn de klachten licht? Dan behandelt de huisarts u zelf. Hij doet dat samen met een Praktijkondersteuner Huisarts. Is er meer hulp nodig? Dan krijgt u een verwijzing voor hulp bij psychische problemen. Dit kan zijn:

 • Basis GGZ: Bij lichte tot matige psychische klachten verwijst de huisarts u naar de Basis GGZ. Een behandeling kan bestaan uit gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut. Of een internetbehandeling (e-health). 
 • Gespecialiseerde GGZ: Hiernaar wordt u verwezen bij zwaardere psychische problemen. Bijvoorbeeld bij ADHD of een angststoornis. De behandelingen kunnen plaatsvinden in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis. Maar ook in een eigen praktijk van een psychiater of psychotherapeut.
 • Opname en verblijf: Hebt u zware, ingewikkelde psychische aandoeningen? Dan is opname in een psychiatrische instelling (GGZ-instelling) vaak nodig. Het liefst dicht bij huis. Vrijwillige of onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling (GGZ-instelling) moet een laatste keus zijn.
 • Langdurig verblijf in een psychiatrische instelling: Soms is het nodig dat u langdurig wordt opgenomen. De eerste 3 jaar kan dit vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarna valt het verblijf onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en is een Wlz-indicatie nodig. 

Wat heeft Delta Lloyd voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

 • Een maximale wachttijd van vier weken voor een eerste consult. In 80% van de gevallen kunt u zelfs binnen drie weken terecht.
 • Na het eerste consult onderneemt de behandelaar binnen vier weken stappen om een eventuele diagnose of indicatie te stellen. In 80% van de situaties hoeft u niet langer dan drie weken te wachten.
 • Start van extramurale of semimurale behandeling binnen zes weken. In 80% van de gevallen zelfs binnen vier weken.
 • Start van een behandeling met opname binnen zeven weken. In 80% van de gevallen zelfs binnen vijf weken.
 • Indien u met spoed moet worden opgenomen, gebeurt dit zo dicht mogelijk bij uw woonomgeving.

Is hulp binnen deze tijden niet mogelijk? Dan is de wachttijd te lang. U kunt dan gebruik maken van wachtlijstbemiddeling. Wij maken dan voor u een afspraak met een andere zorgverlener.

*) Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Deze afspraken zijn volgens de Treeknormen.

Wat doen wij nog meer?

 • De kwaliteit van de behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen en eetstoornissen verschilt sterk. Daarom maken wij alleen afspraken met gespecialiseerde instellingen. Zo krijgt u de beste behandeling. 
 • Wij onderzoeken de inzet van E-health toepassingen en serious gaming in de GGZ zorg. Uiteraard gaat deze zorg altijd in combinatie met persoonlijk contact. 
 • Delta Lloyd vindt het belangrijk dat u een bewezen effectieve behandeling krijgt. Daarom stimuleren wij de ontwikkeling van zorgprogramma’s die ook inzicht geven in het verloop van uw behandeling.

Goed om te weten

Wij willen dat u de beste zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij met de meeste zorgverleners een contract. Kiest u voor een zorgverlener waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

Financiële afspraken (o.a. omzetplafonds)

Het is onze taak ervoor te zorgen dat wij niet meer geld uitgeven aan GGZ dan landelijk is afgesproken. Naast de kosten letten we natuurlijk vooral op kwaliteit zodat u de best mogelijke zorg krijgt. Wij maken afspraken over het aantal behandelingen dat zorgverleners mogen uitvoeren of spreken af welk bedrag (omzetplafond) zij maximaal mogen declareren aan zorg.

Wat betekent dit voor u?

 • Bent u al begonnen met een behandeling? Dan wordt deze gewoon voortgezet. 
 • Gaat u starten met een behandeling en hebt u een restitutie polis. Dan hebben deze financiële afspraken geen invloed op uw keuzevrijheid voor een zorgverlener.  Wij kunnen u in uitzonderlijke situaties vragen of u naar een andere zorgverlener wilt gaan. Als u dat niet wilt, kunt u gewoon behandeld worden door de zorgverlener van uw (eerste) keuze. Wij vergoeden uw verzekerde zorg bij bevoegde zorgverleners ongeacht welke financiële afspraken wij met hen hebben.
 • Gaat u starten met een behandeling en hebt u een Zorgverzekering Natura? Dan kunt u door onze afspraken te maken krijgen met een langere wachttijd. In uitzonderlijke situaties kan een zorgverlener u dat jaar niet meer in behandeling nemen. Wij kunnen u dan bemiddelen naar een andere zorgverlener. Wij zorgen er altijd voor dat u in de regio binnen aanvaardbare wachttijden de zorg kunt krijgen die u nodig hebt. Wachten kan natuurlijk ook. Die keuze is aan u. 

Vind de beste zorg

Weten of wij een contract hebben met uw zorgverlener? Of waar u het beste terecht kunt? We helpen u graag.

Meer informatie

Hier vindt u meer informatie over ons zorg inkoopbeleid GGZ [PDF]  in 2016 en zorginkoopbeleid GGZ in 2017 [PDF] .