Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck

Steeds meer mensen gaan naar de fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Wij besteden daarom veel aandacht aan de kwaliteit en organisatie van deze zorg.

Goede en efficiënte zorg

Het aantal patiënten, behandelingen en therapeuten stijgt. Wij vinden het belangrijk dat u de best mogelijke zorg krijgt. Bijvoorbeeld van een gespecialiseerde therapeut. Ook willen we dat behandelingen efficiënt worden ingezet.

Wat heeft Delta Lloyd voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?

U kunt binnen vier dagen terecht bij uw therapeut. Spoed? Dan kunt u natuurlijk eerder terecht.*

*) Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Waar nodig voegt Delta Lloyd hier eigen normen aan toe. Voor fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieckhebben wij kortere wachttijden afgesproken dan de Treeknormen.”

Wat doen wij nog meer?

  • Wij stimuleren individuele behandelplannen. Hierin staat wat de therapeut voor u kan betekenen. Maar ook wat u zélf kunt doen om beter om te gaan met uw aandoening.
  • U verdient de beste zorg van ervaren zorgverleners. En u wilt natuurlijk zo snel mogelijk herstellen. Daarom stimuleren wij specialisaties. Dat geeft een beter resultaat. Ook is het vaak goedkoper. Zo blijven de zorgkosten en uw zorgpremie betaalbaar.

Goed om te weten

Wij willen dat u de beste zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij niet met alle therapeuten een contract. Kiest u voor een zorgverlener waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

Vind de beste zorg

Weten of wij een contract hebben met uw zorgverlener? Of waar u het beste terecht kunt? We helpen u graag.

Meer informatie

Hier vindt u meer informatie over ons zorg inkoopbeleid fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck [PDF]  in 2016 (eerstelijns paramedische zorg) en zorginkoopbeleid fysiotherapie en oefentherapie Cesar / Mensendieck [PDF] in 2017.