Vergoeding stomamateriaal

Stomamaterialen zijn bijvoorbeeld: opvangzakjes, plakken, stomapleisters en huidverzorgingsproducten.

Wat krijgt u vergoed in 2016?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Wij hebben met gecontracteerde leveranciers, afgesproken dat zij voor stomamateriaal een vergoeding per dag krijgen: de dagprijs. In deze prijs zijn alle materialen inbegrepen die medisch noodzakelijk zijn voor de verzorging van uw stoma. Ook advies en begeleiding van de leverancier door de klantenservice of stomaverpleegkundige zijn in de prijs inbegrepen.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De aanschaf van het verbruiksartikel gaat af van uw eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2016 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Delta Lloyd heeft voor 2016 afspraken gemaakt met twee leveranciers van stomamaterialen. Zij voldoen allen aan de eisen die Delta Lloyd stelt aan de kwaliteit van de hulpmiddelen en de service van de leverancier. Onze gecontracteerde leveranciers bezorgen door heel Nederland aan huis.

  • Mathot Medische Speciaalzaken kunt u bereiken op telefoonnummer 0800 - 1897 (gratis), 7 dagen per week en 24 uur per dag. Of kijk op Mathot Medische Speciaalzaken.
  • MediReva kunt u bereiken op telefoonnummer 0800 - 090 19 01 (gratis), 7 dagen per week van 8:30 tot 22:00 uur. Of kijk op MediReva. 

U hebt een verwijzing nodig van een arts of BIG geregistreerde (stoma)verpleegkundige die u behandelt. Met deze verwijzing kunt u naar een leverancier waar wij afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier stuurt de rekening naar ons op, u hoeft hier niets voor te doen. 

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

U kunt voor normale bestellingen en advies tijdens kantooruren terecht bij de leverancier. Voor spoedgevallen is de leverancier 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Een spoedlevering vindt, als het nodig is, binnen vier uur plaats.

Wat u verder moet weten

  • Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Dan hoeft u geen akkoordverklaring (toestemming) aan te vragen aan Delta Lloyd. U krijgt alleen verbandmiddelen vergoed als langdurig gebruik noodzakelijk is. Om te kunnen bepalen of het om langdurig gebruik gaat is het nodig dat de voorschrijvend arts een zogenaamd ZN formulier invult. Dit is een standaardformulier dat bij uw arts bekend is. Vraagt u zo nodig ook zelf naar dit formulier. Dit formulier levert u samen met het recept in bij uw apotheek.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u wel toestemming vragen aan Delta Lloyd.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Delta Lloyd. U doet dit door de medische diagnose van uw arts samen met een offerte van de leverancier te sturen naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 4016
5004 JA Tilburg