Vergoeding niet-spoedeisende hulp in het buitenland

Niet-spoedeisende hulp is zorg die u vooraf kunt plannen. Het is dus geen hulp die u met spoed nodig hebt. Onder niet-spoedeisende zorg in het buitenland valt ook zorg in het buitenland omdat er in Nederland een wachtlijst is of omdat u niet dichtbij uw woonplaats in Nederland terecht kunt.

Wat krijgt u vergoed in 2016?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde zorgverlener.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde zorgverlener.
- 100% bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners betalen voor de zorg die u krijgt. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

De zorg die u in het buitenland gebruikt, moet in elk geval onder uw verzekering vallen. Of u de kosten volledig vergoed krijgt hangt af van een aantal zaken:

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

  • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
  • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

In het buitenland maakt men soms nog gebruik van verplegingsklassen. Delta Lloyd vergoedt alleen de kosten van de laagste verplegingsklasse. Kiest u voor extra voorzieningen, dan betaalt u de bijkomende kosten zelf.

Let op: In sommige gevallen kunnen de kosten voor een behandeling veel hoger zijn dan de kosten voor dezelfde behandeling in Nederland. Het is dus belangrijk dat u zich vooraf goed laat informeren, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg die u krijgt vergoed uit de basisverzekering moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. Het maakt niet uit of u deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2016 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

In de Zorgvergelijker kunt u zien met welke ziekenhuizen we afspraken hebben gemaakt in België en Duitsland.

Wat u verder moet weten

  • Als u voor deze zorg in Nederland toestemming nodig hebt van Delta Lloyd dan hebt u ook toestemming nodig voor deze zorg in het buitenland.
  • Vraag een behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener in het buitenland altijd vooraf schriftelijk aan. U weet dan vooraf zeker of u de behandeling vergoed krijgt en hoeveel u vergoed krijgt. 
Om toestemming aan te vragen, hebben wij de volgende gegevens nodig:
  • Medisch verslag van de arts of specialist
  • Soort behandeling die gaat plaatsvinden
  • Naam van het ziekenhuis in het buitenland en uitvoerend specialist
  • Behandelplan en kostenbegroting
U kunt hiervoor het aanvraagformulier geplande zorg in het buitenland [PDF] gebruiken.