Vergoeding hulpmiddelen voor mobiliteit

Niet-eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit zijn:

 • loopwagens (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
 • achterwaartse rollators (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
 • parkinsonrollators (in diverse uitvoeringen met/zonder lichtsignaal, akoestisch signaal)
 • heavy duty rollators (> 150 kg en vanaf zitbreedte 55 cm)
 • kinderrollators

Wat krijgt u vergoed in 2016?

U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van deze hulpmiddelen als u hier langdurig op bent aangewezen om te kunnen lopen, een eenvoudiger hulpmiddel niet goed genoeg is en als er sprake is van:

 • evenwichtsstoornissen;
 • functiestoornissen van de onderste extremiteiten;
 • stoornissen in het uithoudingsvermogen dan wel vormen van lichamelijke zwakte.
BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Wordt het hulpmiddel uw eigendom? Dan valt de vergoeding vanuit de basisverzekering onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2016 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: loophulpmiddelen

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Delta Lloyd een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

 • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
 • een pasgarantie van zes maanden en een kwaliteitsgarantie van 48 maanden;
 • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Wat u verder moet weten

Als u uw hulpmiddel voor mobiliteit aanschaft via een leverancier waar Delta Lloyd afspraken mee heeft gemaakt, hoeft u vooraf geen akkoordverklaring te vragen. U moet de leverancier een voorschrift geven van de arts die u behandelt. De arts moet daarbij de beperkingen aangeven en welke voorziening gewenst is.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier of gaat het om kinderloophulpmiddelen met een waarde van meer dan € 500,-. Dan moet u toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Delta Lloyd.

Stuur dan het voorschrift van uw arts of medisch specialist (bij een kinderloophulpmiddel), aangevuld met een verslag van de ergotherapeut (bij een kinderloophulpmiddel) en een offerte van de leverancier naar:

Delta Lloyd
t.a.v Medische Beoordelingen
Postbus 4016
5004 JA Tilburg