Vergoeding loopfiets

Een loopfiets is een fiets zonder trappers. U kunt zich hiermee lopend verplaatsen, terwijl u op het zadel zit. Een loopfiets is voor personen met een functiestoornis aan de benen. De benen kunnen het lichaamsgewicht niet voldoende dragen, waardoor lopen moeilijk wordt. U krijgt een loopfiets vergoed als u langdurig op dit middel bent aangewezen. Een loopfiets is voor personen met een functiestoornis aan de benen.

Wat krijgt u vergoed in 2016?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: loopfietsen.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Delta Lloyd een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

 • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
 • snelle levering: de loopfiets wordt binnen 5 werkdagen geleverd;
 • pasgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 3 jaar;
 • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Wat u verder moet weten

 • U leent dit hulpmiddel.
 • Bij een loopfiets waarvan de kosten minder bedragen dan € 700,- kunt u direct contact opnemen met een gecontracteerde leverancier. Is de loopfiets duurder, dan hebt u toestemming (akkoordverklaring) van Delta Lloyd nodig.
 • Is de loopfiets die u nu hebt niet meer goed? Dan kunt u voor vervolgleveringen voor een loopfiets waarvan de kosten minder bedragen dan € 700,- direct contact opnemen met de leverancier, op voorwaarde dat de leverancier een overeenkomst heeft met Delta Lloyd.

Wat moet u regelen?

Hebt u een akkoordverklaring nodig? Dan stuurt u (of de leverancier) de volgende gegevens in:

 • de medische diagnose van de arts die u behandelt, waarin is aangegeven wat uw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is;
 • en offerte van uw leverancier.

U kunt uw aanvraag insturen naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen en Zorgservice
postbus 4016

Hebt u de loopfiets niet meer nodig? Meld dit dan aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Delta Lloyd, telefoonnummer 076 - 524 39 81. De loopfiets wordt dan weer bij u opgehaald.