Vergoeding hospice

Een hospice is een instelling waar mensen worden verzorgd die in een vergevorderd stadium van hun ongeneeslijke ziekte zijn. Het lijden wordt zo veel mogelijk beperkt door het geven van totale zorg. Vaak heeft een hospice een huiselijke sfeer, zodat de kwaliteit van leven zo goed mogelijk wordt of blijft in de laatste periode van het leven.

Wat krijgt u vergoed in 2016?

Het hospice brengt een eigen bijdrage bij u in rekening. Deze is voor de dagelijkse kosten zoals eten, drinken en de wasserette. Een aantal aanvullende verzekeringen vergoedt (een gedeelte van) deze eigen bijdrage.

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaGeen vergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
Extra€ 500,- / € 30,- per dag
Compleet€ 1000,- / € 30,- per dag
Comfort€ 1500,- / € 30,- per dag
Top100% / € 30,- per dag
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

Naast de eigen bijdrage voor dagelijkse kosten betaalt u voor het hospice een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor WLZ-zorg. Deze eigen bijdrage krijgt u niet vergoed. Voor meer informatie over de inkomensafhankelijke eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw hospice. Normaal gesproken is dat een hospice bij u in de buurt. Deze moet wel een contract hebben met het zorgkantoor dat de WLZ in die regio uitvoert. Neem voor persoonlijk advies contact op met uw zorgkantoor. Wilt u weten wat uw zorgkantoor is? Op de website van ZN staat een overzicht met alle zorgkantoren.

Wat u verder moet weten

  • U hebt geen toestemming (akkoordverklaring) nodig van Delta Lloyd.
  • Huishoudelijke hulp waar u volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) recht op hebt, krijgt u via de gemeente.
  • Delta Lloyd vergoedt geen eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp en verpleging die het CAK volgens de WLZ bij u in rekening brengt.