Met speciale telefoons en hulpmiddelen om te bellen kunnen doven en slechthorenden of mensen met een motorische handicap toch gebruikmaken van telefonie.

Voor vergoeding van teksttelefoons moet u aan deze criteria voldoen:

 • er is een toondrempelverlies op het beste oor van 70dB gemiddeld over 500, 1.000, 2.000 en 4.000 Hz; of
 • het verstaan van spraak, in stilte aangeboden met normale sterkte, zelfs door toepassing van een hoortoestel, is met het beste oor niet meer dan 50%;
 • bijzondere individuele zorgvragen.

Voor vergoeding van beeldtelefoons moet u aan deze criteria voldoen:

 • als er een diagnose voor een teksttelefoon is, maar deze voor u niet bruikbaar is en u de Nederlandse Gebarentaal voldoende beheerst; 
 • als u een bijzondere individuele zorgvraag hebt.

U kunt voor vergoeding van hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers en telefoonhoornhouders in aanmerking komen als u motorisch gehandicapt bent. Als u motorisch zeer zwaar gehandicapt bent, kunt u in aanmerking komen voor telefoons die te bedienen zijn met omgevingsbesturingsapparatuur.

Wat krijgt u vergoed in 2016?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: Sign Call apparatuur.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

 • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
 • snelle levering: de apparatuur wordt binnen 10 werkdagen geleverd; 
 • omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar;
 • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Wat u verder moet weten

 • U leent dit hulpmiddel
 • Als u dit hulpmiddel bestelt bij een leverancier waarmee Delta Lloyd een overeenkomst heeft, hoeft u vooraf geen toestemming (een akkoordverklaring) te vragen bij Delta Lloyd.
 • Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarDelta Lloyd afspraken mee heeft gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Wat moet u regelen?

Maakt u gebruik van een leverancier waarmee Delta Lloyd geen overeenkomst heeft? Dan vraagt u eerst een akkoordverklaring aan bij Delta Lloyd. U moet een medische diagnose van de behandelend arts bijvoegen. Hierin geeft de arts aan welke beperkingen er zijn en waarom deze voorziening gewenst is. Hebt u een auditieve handicap? Dan moet u een audiogram bijvoegen.

Stuur om een akkoordverklaring aan te vragen bovenstaande documenten in naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen 
postbus 90152
5000 LD Tilburg