Vergoeding blindengeleidehond

Een blindengeleidehond helpt u bij uw mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijke verkeer. U hebt een indicatie voor een blindengeleidehond als u blind bent of zo slechtziend dat u een hond nodig hebt.

Wat krijgt u vergoed in 2016?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura

Blindengeleidehond
- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.

Tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de blindengeleidehond.
- Maximaal € 1.032,- per jaar.

Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie

Blindengeleidehond
- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de blindengeleidehond.
- Maximaal € 1.032,- per jaar.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: blindengeleidehonden.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

  • Een zorgaanbieder die lid is van de IFGDSB (International Federation of Guide Dog Schools for the Blind).
  • Gediplomeerde leveranciers. Een leverancier moet beschikken over een instructeur die een afgeronde Opleiding tot instructeur blindengeleidehonden bij een IF aangesloten hondenschool (in binnen- of buitenland) heeft gevolgd.
  • Een blindengeleidehond die voldoet aan de meest recente normen, keuringen en eisen.
  • Een kwalitatief goede en gezonde hond die voldoet aan de eisen rondom minimum en maximum leeftijd, aantal herplaatsingen, medische eisen, gedragskenmerken en vaardigheden.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

  • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
  • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen tarieven in rekening brengt die buitensporig afwijken van de redelijke marktprijs.

Wat u verder moet weten

  • Als de blindengeleidehond niet meer geschikt is om zijn taak uit te voeren, kunt u een verzoek indienen voor een nieuwe blindengeleidehond.
  • De medische indicatiestelling moet gebeuren door de Stichting Visio of Stichting Bartiméus. De blindengeleidehondenschool geeft de praktische indicatiestelling.

Wat moet u regelen?

U of uw leverancier moet toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Delta Lloyd. Stuur hierbij een medische diagnose en praktische indicatiestelling mee. U kunt de aanvraag sturen naar:

Delta Lloyd
afdeling medische beoordelingen
postbus 4016
5004 JA Tilburg