Vergoeding bevalling; cursussen

Delta Lloyd vergoedt gezondheidscursussen die gericht zijn op voorbereiding op de bevalling, begeleiding bij de bevalling en het fysieke herstel van de vrouwelijke verzekerde tot maximaal zes maanden na de bevalling. Een voorbeeld hiervan is een ‘puf’ cursus.

Wat krijgt u vergoed in 2016?

De kosten van gezondheidscursussen die gericht zijn op:

  • voorbereiding op de bevalling;
  • het fysieke herstel van de vrouwelijke verzekerde tot maximaal zes maanden na de bevalling.
BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaGeen vergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekering
Start€ 200,-
Extra€ 200,-
Compleet€ 200,-
Comfort€ 200,-
Top€ 200,-
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt.

Wat u verder moet weten

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet de cursus gegeven worden door: 

  • een thuiszorgorganisatie;
  • een landelijke of regionale patiëntenvereniging;
  • (poliklinieken van) ziekenhuizen;
  • een kraamcentrum;
  • een verloskundige;
  • een lactatiekundige;
  • een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck;
  • een zorggroep of andere instantie waarmee wij afspraken hebben gemaakt.

U moet na afloop van de gezondheidscursus een bewijs van deelname samen met een declaratieformulier insturen naar Delta Lloyd:

Delta Lloyd
Postbus 4016
5004 JA Tilburg