Vergoeding onderzoek tijdens de zwangerschap

Tijdens uw zwangerschap hebt u recht op prenatale screening, zoals een 20-weken echo. Prenatale screening heeft als doel eventuele aandoeningen of complicaties vroeg op te sporen.

De screening kan uit een aantal onderdelen bestaan:

Counseling
Dit is uitleg over prenatale screening door uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Zo kunt u een goede beslissing maken voor een van de onderzoeken. Een gesprek na een onderzoek valt ook onder counseling.

Combinatietest
Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans is dat uw kind Downsyndroom heeft. De test bestaat uit een nekplooimeting en een bloedonderzoek.

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), beter bekend als de 20-weken echo
Dit echoscopisch onderzoek vindt plaats rond de twintigste week van de zwangerschap. Met dit onderzoek kunnen eventuele  lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind  worden opgespoord.

Niet-invasieve prenatale test (NIPT)
Komt uit de combinatietest een verhoogde kans op een afwijking, dan kunt u kiezen voor vervolgonderzoek. Een voorbeeld is de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Uw bloed wordt onderzocht en getest op Downsyndroom. Andere voorbeelden van onderzoeken zijn de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie. 

Wat krijgt u vergoed in 2015?

Counseling en de 20-weken echt krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Voor vergoeding van de combinatietest en de NIPT uit de basisverzekering is in 2015 een medische indicatie nodig. Krijgt u geen vergoeding voor de combinatietest uit de basisverzekering? Dan kan het zijn dat in uw aanvullende verzekering een vergoeding is opgenomen. De aanvullende verzekeringen bieden geen vergoeding van de NIPT.

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde zorgverlener.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde zorgverlener.
- 100% bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners betalen voor de zorg die u krijgt. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartCombinatietest: 100% van de redelijke marktprijs
ExtraCombinatietest: 100% van de redelijke marktprijs
CompleetCombinatietest: 100% van de redelijke marktprijs
ComfortCombinatietest: 100% van de redelijke marktprijs
TopCombinatietest: 100% van de redelijke marktprijs
ZilverGeen vergoeding

Bekijk de vergoeding in 2014.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Alleen voor de NIPT hebt u vanaf 2015 een eigen risico. Voor de andere prenatale screenings hebt u geen eigen risico. 

In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: ziekenhuis.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat:

  • Wij hebben voor u afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg en over de garantie.
  • U hebt één aanspreekpunt: de eindverantwoordelijke zorgverlener.
  • U krijgt duidelijke uitleg over de hele behandeling. 
  • Aan het einde van de behandeling wordt uw mening gevraagd.
    U kunt uw selectie verfijnen op: prenatale screening.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

  • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief
  • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen buitensporig hoge tarieven hanteert.