Vergoeding zuurstof

Uw arts kan zuurstoftoediening voorschrijven bij klachten waarbij u bij inademing te weinig zuurstof uit de lucht kunt opnemen. Bijvoorbeeld bij aandoeningen zoals COPD, longemfyseem en chronische bronchitis of een aandoening als clusterhoofdpijn.

Er zijn verschillende systemen voor zuurstoftoediening:

 • Zuurstofcilinders (in gasvorm)
 • Zuurstofconcentrator. Dit apparaat zuigt omgevingslucht aan. De lucht wordt gezeefd waardoor een hoog percentage zuurstof over blijft.
 • Vloeibare zuurstof. Het Ambulox®-systeem bestaat uit een moedervat plus een draagbaar vaatje. U kunt dit zelf bijvullen vanuit het moedervat.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

De verzekering vergoedt de kosten voor bruikleen van een systeem voor zuurstoftoediening. De apparatuur blijft eigendom van de leverancier.

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

De volgende drie leveranciers zijn gecontracteerd:

 • Westfalen Medical: postcode 5500 t/m 9999
 • Vivisol: postcode 2200 t/m 3399 + 4300 t/m 4799
 • Linde Homecare: postcode 1000 t/m 2199 + 3400 t/m 4299 + 4800 t/m 5499

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

 • leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening;
 • een goede dienstverlening. De dienstverlening van de zorgaanbieder moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in de CBO kwaliteitsrichtlijn zuurstofvoorziening in de thuissituatie;
 • een snelle levering. De zuurstofvoorziening moet binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de aanvraag door de leverancier, bij u thuis geleverd worden. In spoedgevallen wordt u binnen 4 uur geholpen;
 • een goede bereikbaarheid. De leveranciers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar;
 • een uitvoerige persoonlijke en schriftelijke instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier;
 • een gekwalificeerde medewerker binnen 4 uur bij u thuis in geval van storingen of problemen.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Vakantielevering zuurstof

Vanaf 1 januari 2015 vergoedt Delta Lloyd bij verblijf in het buitenland alleen het geldende Nederlandse tarief voor zuurstofbehandeling. Dat is € 3,11 per dag (inclusief btw). De prijs van zuurstof is in het buitenland vaak hoger dan de prijs in Nederland. Alle kosten boven het bedrag van € 3,11 per dag zijn dus met ingang van 1 januari 2015 voor eigen rekening. Hoeveel u moet bijbetalen, hangt af van de kosten die de leverancier in dat betreffende land in rekening brengt. Het kan zijn dat u voor uw verblijf in het buitenland via uw Nederlandse leverancier een mobiele zuurstofconcentrator heeft ontvangen. De kosten voor de huur hiervan zijn met ingang van 1 januari 2015 ook voor eigen rekening. Deze prijs wisselt per leverancier.

Wat u verder moet weten

Vraag uw behandelend arts een aanvraag te sturen als volgt: Download het 'Aanvraagformulier zuurstofbehandeling thuis [PDF] ' en de brochure 'Indiceren van zuurstofbehandeling thuis' [PDF] .

Vraag de arts de ingevulde formulieren te sturen naar:

Gaat u naar een leverancier waar Delta Lloyd geen afspraken mee heeft gemaakt? Dan moet u toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Delta Lloyd. Dit doet u door bovenstaande formulieren en een offerte van de leverancier insturen naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 4016
5004 JA
Tilburg

Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Delta Lloyd, telefoonnummer (076) 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Voor iedere dag dat de zuurstofapparatuur bij u thuis staat, mag de leverancier een dagprijs aan Delta Lloyd doorberekenen. Het is dus belangrijk dat u gelijk contact opneemt met de leverancier als u de apparatuur niet meer gebruikt. Dit geldt ook als u voor langere tijd wordt opgenomen in het ziekenhuis of een (verpleeg)instelling. Als u langer dan twee weken bent opgenomen, of als u van tevoren weet dat de opname langer dan twee weken zal duren, moet u dit melden aan de leverancier.