Vergoeding zuurstof

Uw arts kan zuurstoftoediening voorschrijven bij klachten waarbij u bij inademing te weinig zuurstof uit de lucht kunt opnemen. Bijvoorbeeld bij aandoeningen zoals COPD, longemfyseem en chronische bronchitis of een aandoening als clusterhoofdpijn.

Er zijn verschillende systemen voor zuurstoftoediening:

 • Zuurstofcilinders (in gasvorm)
 • Zuurstofconcentrator. Dit apparaat zuigt omgevingslucht aan. De lucht wordt gezeefd waardoor een hoog percentage zuurstof over blijft.
 • Vloeibare zuurstof. Het Ambulox®-systeem bestaat uit een moedervat plus een draagbaar vaatje. U kunt dit zelf bijvullen vanuit het moedervat.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

De verzekering vergoedt de kosten voor bruikleen van een systeem voor zuurstoftoediening. De apparatuur blijft eigendom van de leverancier.

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

De volgende drie leveranciers zijn gecontracteerd:

 • Westfalen Medical: postcode 5500 t/m 9999
 • Vivisol: postcode 2200 t/m 3399 + 4300 t/m 4799
 • Linde Homecare: postcode 1000 t/m 2199 + 3400 t/m 4299 + 4800 t/m 5499

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

 • leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening;
 • een goede dienstverlening. De dienstverlening van de zorgaanbieder moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in de CBO kwaliteitsrichtlijn zuurstofvoorziening in de thuissituatie;
 • een snelle levering. De zuurstofvoorziening moet binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de aanvraag door de leverancier, bij u thuis geleverd worden. In spoedgevallen wordt u binnen 4 uur geholpen;
 • een goede bereikbaarheid. De leveranciers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar;
 • een uitvoerige persoonlijke en schriftelijke instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier;
 • een gekwalificeerde medewerker binnen 4 uur bij u thuis in geval van storingen of problemen.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Vakantielevering zuurstof

Vanaf 1 januari 2015 vergoedt Delta Lloyd bij verblijf in het buitenland alleen het geldende Nederlandse tarief voor zuurstofbehandeling. Dat is € 3,11 per dag (inclusief btw). De prijs van zuurstof is in het buitenland vaak hoger dan de prijs in Nederland. Alle kosten boven het bedrag van € 3,11 per dag zijn dus met ingang van 1 januari 2015 voor eigen rekening. Hoeveel u moet bijbetalen, hangt af van de kosten die de leverancier in dat betreffende land in rekening brengt. Het kan zijn dat u voor uw verblijf in het buitenland via uw Nederlandse leverancier een mobiele zuurstofconcentrator heeft ontvangen. De kosten voor de huur hiervan zijn met ingang van 1 januari 2015 ook voor eigen rekening. Deze prijs wisselt per leverancier.

Wat u verder moet weten

Vraag uw behandelend arts een aanvraag te sturen als volgt: Download het 'Aanvraagformulier zuurstofbehandeling thuis [PDF] ' en de brochure 'Indiceren van zuurstofbehandeling thuis' [PDF] .

Vraag de arts de ingevulde formulieren te sturen naar:

Gaat u naar een leverancier waar Delta Lloyd geen afspraken mee heeft gemaakt? Dan moet u toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Delta Lloyd. Dit doet u door bovenstaande formulieren en een offerte van de leverancier insturen naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 4016
5004 JA
Tilburg

Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Delta Lloyd, telefoonnummer (076) 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Voor iedere dag dat de zuurstofapparatuur bij u thuis staat, mag de leverancier een dagprijs aan Delta Lloyd doorberekenen. Het is dus belangrijk dat u gelijk contact opneemt met de leverancier als u de apparatuur niet meer gebruikt. Dit geldt ook als u voor langere tijd wordt opgenomen in het ziekenhuis of een (verpleeg)instelling. Als u langer dan twee weken bent opgenomen, of als u van tevoren weet dat de opname langer dan twee weken zal duren, moet u dit melden aan de leverancier. 

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?