Vergoeding vervoer niet per ambulance

Zittend ziekenvervoer is vervoer per openbaar vervoer, een particuliere auto of een ander vervoermiddel (bijvoorbeeld een taxi). Vervoer per ambulance hoort dus niet bij zittend ziekenvervoer.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

De verzekering vergoedt een reisafstand (enkele reis) van maximaal 200 kilometer. Bij gebruik van openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro) vindt vergoeding plaats op basis van 2e klas of de laagste klasse. Zittend ziekenvervoer wordt vergoed in de volgende situaties:

 • Bij nierdialysebehandelingen.
 • Bij radiotherapie- of chemotherapiebehandelingen.
 • Als u blind of slechtziend bent en u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen.
 • Als u rolstoelafhankelijk bent.
 • Als u valt onder de 'hardheidclausule'. Dit is een uitzondering op bovenstaande aandoeningen, omdat er in uw situatie door bijzondere feiten en omstandigheden redelijkerwijs geen andere oplossing is om naar uw zorgverlener te gaan. Wij gaan ervan uit dat dit in ieder geval zo is als de uitkomst van de volgende rekensom 250 of hoger is: aantal maanden behandeling x aantal behandelingen per week x 52/12 (dit is het aantal weken op jaarbasis) x (aantal km enkele reis) x 0,25 (dit is de wegingsfactor).

U hebt toestemming (een akkoordverklaring) nodig van Delta Lloyd om zittend ziekenvervoer te kunnen declareren. Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op met Delta Lloyd Klantenservice.

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura
 • Taxivervoer: 
  - 100% bij een gecontracteerde leverancier 
  - 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
 • Openbaar vervoer: 
  - 100% 2e klas of laagste klasse.
 • Eigen vervoer:
  - € 0,31 per kilometer
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie
 • Taxivervoer:
  - 100% van het afgesproken tarief* bij gecontracteerde leverancier.
  - 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.
 • Openbaar vervoer:
  - 100% 2e klas of laagste klasse.
 • Eigen vervoer: 
  - € 0,31 per kilometer

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
Extra
 • Eigen vervoer: € 0,19 per km
 • Taxi:
  - 100% bij gecontracteerde zorg. 
  - maximaal tarief per km bij niet-gecontracteerde zorg
Compleet
 • Eigen vervoer: € 0,19 per km
 • Taxi:
  - 100% bij gecontracteerde zorg. 
  - maximaal tarief per km bij niet-gecontracteerde zorg
Comfort
 • Eigen vervoer: € 0,19 per km
 • Taxi:
  - 100% bij gecontracteerde zorg. 
  - maximaal tarief per km bij niet-gecontracteerde zorg
Top
 • Eigen vervoer: € 0,24 per km
 • Taxi:
  - 100% bij gecontracteerde zorg. 
  - maximaal tarief per km bij niet-gecontracteerde zorg
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

Voor deze vergoeding geldt een wettelijke eigen bijdrage per kalenderjaar. In 2015 bedraagt de wettelijke eigen bijdrage € 97,-.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: taxivervoerder.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Dit geldt alleen als u gebruik maakt van een taxi.

Wat u verder moet weten

 • U hebt toestemming (een akkoordverklaring) nodig van Delta Lloyd om zittend ziekenvervoer te kunnen declareren.
 • Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een vergoeding? Neem dan contact op met Delta Lloyd Klantenservice.
 • In bepaalde gevallen is het mogelijk vervoer naar een tandarts vergoed te krijgen. Neem hiervoor contact op met Delta Lloyd Klantenservice.
 • Als u gebruik maakt van een taxivervoerder waarmee Delta Lloyd een contract heeft, stuurt de vervoerder de rekening direct naar Delta Lloyd. Uw eigen bijdrage wordt achteraf met u verrekend.
 • Maakt u gebruik van een eigen auto, dan wordt de afstand berekend op basis van de snelste route via de routeplanner van Routenet.

Wat moet u regelen?

U moet vooraf toestemming vragen aan Delta Lloyd. Download het aanvraagformulier [PDF] en stuur het ingevulde formulier naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 4016
5004 JA Tilburg

Wilt u zittend ziekenvervoer aanvragen vanwege een langdurige ziekte of chronische aandoening? Vraag uw arts dan om een verklaring en stuur deze mee met uw aanvraag.

Wilt u eigen vervoer en/of openbaar vervoer declareren? Gebruik dan het declaratieformulier vervoerskosten zittend ziekenvervoer en bewaar uw vervoersbewijzen om deze mee te kunnen sturen.