Vergoeding van zorg voor zintuiglijk beperkten

De basisverzekering vergoedt behandeling van een zintuiglijke beperking (blind- of slechtziendheid, doof- of slechthorendheid en/of een spraak-taalontwikkelingsstoornis). Het gaat dan om behandeling zonder opname.

Door de zorg leert iemand omgaan met een beperking en zo zelfstandig mogelijk te leven. Een voorbeeld is het leren van gebarentaal.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura100%
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie100%
Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Deze zorg viel tot 2015 onder de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ). Vanaf 2015 valt deze zorg onder de basisverzekering van zorgverzekeraars. U kunt in 2015 terecht bij de 13 instellingen die deze zorg leveren.

Maakte u voor 2015 al gebruik van deze zorg? Dan verandert er in 2015 niets aan de zorgverlening. U krijgt de zorg die u nodig hebt en u kunt gewoon bij uw eigen zorgverlener blijven. Uw zorgverlener declareert de kosten rechtstreeks bij Delta Lloyd.

Wat u verder moet weten

  • Moet u of uw kind voor behandeling naar een instelling? Mogelijk komt u in aanmerking voor zittend ziekenvervoer. U hebt hiervoor vooraf een machtiging nodig van uw zorgverzekeraar. Lees hoe u zittend ziekenvervoer kunt aanvragen. Voor vergoeding van vervoer geldt (voor alle leeftijden) een wettelijke eigen bijdrage van € 97,- per kalenderjaar.
  • Het vervoer van kinderen met een auditieve beperking of een spraak-taalontwikkelingsstoornis voor behandeling (in groepen) in een instelling wordt niet meer betaald door de instelling; 
  • Krijgt u begeleiding? Dat wordt vanaf 1 januari 2015 geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente kan u meer informatie geven.

Wat moet u regelen?

U hebt een verwijzing nodig van een medisch specialist, klinisch fysicus of audioloog. Deze kan bepalen of u aan de landelijke voorwaarden voor deze zorg voldoet (‘NOG-verwijsrichtlijn’).