Vergoeding IVF

Bij in-vitrofertilisatie (ivf) worden een of meer eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen. Als de bevruchting is geslaagd, plaatst een arts het bevruchte eitje (embryo) in de baarmoeder.

Een ivf-poging bestaat uit vier stappen:

 1. De vrouw krijgt een behandeling met hormonen. Door de hormonen moeten de eicellen rijp worden.
 2. De arts haalt enkele eicellen weg bij de vrouw (follikelpunctie).
 3. In het laboratorium worden de eicellen bevrucht in een bakje.
 4. De arts plaatst een of twee embryo’s in de baarmoederholte.

Uw arts kan, afhankelijk van uw medische indicatie, een intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI-behandeling) voorstellen in plaats van een ivf-behandeling. Een ICSI-behandeling lijkt veel op een ivf-behandeling. Alleen de procedure in het laboratorium is anders.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

U krijgt drie pogingen vergoed. Een poging telt pas als fase 2 (de follikelpunctie) is geslaagd. Het terugplaatsen van embryo's die eerder verkregen zijn (bijvoorbeeld ingevroren embryo's) valt onder de poging waarin die embryo's verkregen zijn. De vergoeding van het aantal embryo's dat wordt teruggeplaatst, is afhankelijk van uw leeftijd:

Leeftijd verzekerdeVergoeding
Jonger dan 38 jaarTerugplaatsing één embryo bij poging 1 en 2.
Terugplaatsing twee embryo's bij poging 3.
38 tot 43 jaarTerugplaatsing van twee embryo's bij poging 1, 2 en 3.
43 jaar en ouder Geen vergoeding. 
Bekijk hieronder de vergoeding vanuit de basisverzekering:
BasisverzekeringVergoeding
Zorgverzekering Natura

Bij een gecontracteerde zorgverlener:

 • Poging 1, 2 en 3 bij IVF en ICSI voor verzekerden tot 43 jaar
 • Bij overige vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen 100% tot 43 jaar

Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener:

 • Poging 1, 2 en 3 bij IVF en ICSI voor verzekerden tot 43 jaar, 75% van het marktconforme tarief in Nederland
 • Bij overige vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen, 75% van het marktconforme tarief in Nederland tot 43 jaar
Zorgverzekering Restitutie

Bij een gecontracteerde zorgverlener:

 • Poging 1, 2 en 3 bij IVF en ICSI voor verzekerden tot 43 jaar
 • Bij overige vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen 100% tot 43 jaar 

Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener:

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

De eerste twee fasen mogen in alle ziekenhuizen plaatsvinden. U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Fase 3 alleen in een aantal ziekenhuizen, die zijn aangewezen door de overheid. Dit zijn:

 • Academische ziekenhuizen;
 • Elisabeth ziekenhuis (Tilburg);
 • Isala klinieken (locatie Sophia Ziekenhuis, Zwolle);
 • Catharina Ziekenhuis (Eindhoven);
 • Reinier de Graafgasthuis (locatie Diaconessenhuis Voorburg);
 • Medisch Centrum Kinderwens (Leiderdorp).

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

 • U hebt een verwijzing nodig van een arts.
 • In de verwijzing moet staan welke beperkingen u hebt en waarom u de vruchtbaarheidsbevorderende behandeling nodig hebt.
 • Voor verzekerden tot 38 jaar worden bij IVF de 1e en 2e behandeling maximaal één embryo teruggeplaatst. Bij de 3e behandeling worden één of twee embryo’s teruggeplaatst.
 • Van 38 jaar tot 43 jaar wordt bij alle drie de behandelingen één of twee embryo’s teruggeplaatst.