Vergoeding verpleging en verzorging (wijkverpleging)

Wijkverpleging valt per 2015 voor een deel onder de basisverzekering. Eerst werd deze zorg betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het gaat om verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging die iemand thuis ontvangt. Voorbeelden zijn hulp bij het opstaan, wondverzorging of het leren omgaan met een stoma.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura100%
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie100%
Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen voor verpleging en verzorging (wijkverpleging).

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt voor deze vormen van wijkverpleging terecht bij zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener.

Kreeg u op 31 december 2014 al verpleging of verzorging op basis van een indicatie voor AWBZ-zorg? Dan kunt u zo lang die indicatie doorloopt of tot uiterlijk 31 december 2015 wijkverpleging ontvangen. U hoeft in dit geval niet van zorgverlener te wisselen.

Wat u verder moet weten

  • Wilt u uw verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging zelf regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging aanvragen. Lees hoe dit werkt.
  • U hebt een verwijzing nodig van een wijkverpleegkundige, huisarts of medisch specialist. Hebt u verpleegkundige zorg nodig als gevolg van medisch specialistische zorg? Dan hebt u een verwijzing nodig van een medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist.