Vergoeding vernevelapparatuur en hypertoon zout

Vernevelapparatuur wordt gebruikt om medicijnen te vernevelen en in te ademen. Via een mondstuk of kapje worden de medicijnen ongeveer 15 tot 20 minuten ingeademd. Hypertoon zout is een sterke zoutwateroplossing. Het kan verneveld worden bij patiënten van 6 jaar of ouder met Cystische Fibrose (CF).

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Voor de vernevelapparatuur betaalt u geen eigen risico. De vergoeding van toebehoren (zoals slangetjes en maskers) en hypertoon zout valt wel onder het eigen risico.

Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: vernevelapparatuur.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

  • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
  • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

Als u de vernevelapparatuur of hypertoon zout (voor CF-patiënten van 6 jaar en ouder) bestelt bij een leverancier waarmee Delta Lloyd een overeenkomst heeft, hoeft u vooraf geen toestemming (een akkoordverklaring) te vragen bij Delta Lloyd.

Gaat u naar een leverancier waar Delta Lloyd geen afspraken mee heeft gemaakt? Dan moet u wel toestemming (een akkoordverklaring) aanvragen bij Delta Lloyd.

Als het apparaat niet meer goed werkt, kunt u deze vervangen. U kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee Delta Lloyd een overeenkomst heeft. U hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan Delta Lloyd. Gaat u naar een leverancier waar Delta Lloyd geen overeenkomst mee heeft? Dan moet u wel toestemming (een akkoordverklaring) aanvragen bij Delta Lloyd.

U krijgt geen vergoeding voor vernevelaars die uitsluitend dienen voor het vernevelen van vloeistoffen uit de huisapotheek of van water.

Wat moet u regelen?

Als u wel een akkoordverklaring van Delta Lloyd nodig hebt, vraag dan uw arts om een diagnose waarop de reden van uw aanvraag voor vernevelapparatuur staat. Stuur deze in naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 4016
5004 JA
Tilburg

U leent dit hulpmiddel. Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Delta Lloyd, telefoonnummer (076) 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.