Vergoeding telefoons en hulpmiddelen om te bellen

Met speciale telefoons en hulpmiddelen om te bellen kunnen doven en slechthorenden of mensen met een motorische handicap toch gebruikmaken van telefonie.

Voor vergoeding van teksttelefoons moet u aan deze criteria voldoen:

 • er is een toondrempelverlies op het beste oor van 70dB gemiddeld over 500, 1.000, 2.000 en 4.000 Hz; of
 • het verstaan van spraak, in stilte aangeboden met normale sterkte, zelfs door toepassing van een hoortoestel, is met het beste oor niet meer dan 50%;
 • bijzondere individuele zorgvragen.

Voor vergoeding van beeldtelefoons moet u aan deze criteria voldoen:

 • als er een diagnose voor een teksttelefoon is, maar deze voor u niet bruikbaar is en u de Nederlandse Gebarentaal voldoende beheerst; 
 • als u een bijzondere individuele zorgvraag hebt.

U kunt voor vergoeding van hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers en telefoonhoornhouders in aanmerking komen als u motorisch gehandicapt bent. Als u motorisch zeer zwaar gehandicapt bent, kunt u in aanmerking komen voor telefoons die te bedienen zijn met omgevingsbesturingsapparatuur.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: Sign Call apparatuur.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

 • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
 • snelle levering: de apparatuur wordt binnen 10 werkdagen geleverd; 
 • omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar;
 • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

 • U leent dit hulpmiddel
 • Als u dit hulpmiddel bestelt bij een leverancier waarmee Delta Lloyd een overeenkomst heeft, hoeft u vooraf geen toestemming (een akkoordverklaring) te vragen bij Delta Lloyd.
 • Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarDelta Lloyd afspraken mee heeft gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Wat moet u regelen?

Maakt u gebruik van een leverancier waarmee Delta Lloyd geen overeenkomst heeft? Dan vraagt u eerst een akkoordverklaring aan bij Delta Lloyd. U moet een medische diagnose van de behandelend arts bijvoegen. Hierin geeft de arts aan welke beperkingen er zijn en waarom deze voorziening gewenst is. Hebt u een auditieve handicap? Dan moet u een audiogram bijvoegen.

Stuur om een akkoordverklaring aan te vragen bovenstaande documenten in naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen en Zorgservice
postbus 90152
5000 LD Tilburg