Vergoeding tandheelkunde tot 18 jaar

Mondzorg is tandheelkundige zorg door een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus of instelling voor jeugdtandverzorging.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

De volgende behandelingen vallen onder deze vergoeding:

 • Controle tandarts (minimaal 1 keer per jaar, op indicatie vaker)
 • Fluoridebehandeling
 • Een incidenteel consult
 • Tandsteen verwijderen
 • Vullingen
 • Het aanbrengen van een beschermend laklaagje op de bovenkant van de kiezen (sealing)
 • Parodontale zorg
 • Verdoving
 • Behandeling van de tandzenuw
 • Het in oorspronkelijke staat brengen van tanden of kiezen met plastische materialen (restauratie)
 • Uitneembare gebitsprothesen
 • Tandheelkundige implantaten
 • Chirurgische mondzorg
 • Röntgenfoto’s
BasisverzekeringVergoeding
Zorgverzekering Natura100%
Zorgverzekering Restitutie100%
Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Wat wordt niet vergoed?

De basisverzekering biedt geen vergoeding voor:

 • kronen, inlays, etsbrug, dummy en wortelkap;
 • gedeeltelijke prothese;
 • implantaten in een niet-tandeloze kaak;
 • vergoeding orthodontie tot 18 jaar;
 • uitwendig bleken (bleken door middel van het aanbrengen van bleekmateriaal op de tand(en)).
 • abonnementskosten bij de tandarts.

Kinderen onder de 18 jaar hebben dezelfde aanvullende verzekering als één van de ouders. Bovenstaande behandelingen, behalve het bleken van tanden en abonnementskosten kunnen hieruit worden vergoed. Bij een abonnement rekent de tandarts een vast bedrag voor een bepaalde periode. Hiervoor ontvangt u mondzorg die u nodig hebt, zonder dat u per losse behandeling betaalt.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Kinderen jonger dan 18 jaar hebben geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier bij u in de buurt.

Wat u verder moet weten

 • U hebt geen verwijzing nodig van een arts.
 • U hebt vooraf geen toestemming nodig van Delta Lloyd.
 • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven.
 • De tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Delta Lloyd vergoedt de kosten volgens tarieven die volgens ons normaal zijn. In de referentielijst vindt u een overzicht met maximale vergoedingen en tarieven voor mondzorg.
 • In het buitenland wordt deze zorg alleen vergoed als het om spoedeisende zorg gaat. Dit betekent dat de zorg niet kan wachten tot u terug in Nederland bent.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) www.allesoverhetgebit.nl.