Vergoeding stemprothese en tracheastoma

Een stemprothese kan zorgen dat spreken toch mogelijk is na een operatieve verwijdering van het strottenhoofd. Een stemprothese is het deel dat in de keelopening zit en de spraakversterker wordt buiten de keel gebruikt. Een tracheastoma (trachea canule) is een buisje in de luchtweg om door te ademen. Dit buisje wordt geplaatst in de hals, in de voorzijde van de luchtpijp, vlak boven het borstbeen.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

U komt voor vergoeding van een stemprothese in aanmerking als u een operatie hebt gehad waarbij het strottenhoofd is verwijderd.

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De aanschaf van dit hulpmiddel gaat af van uw eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: spraakversterkers of trachea canule.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Delta Lloyd een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

  • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de kwaliteitseisen die volgens de algemeen aanvaarde normen daaraan gesteld kunnen worden;
  • een snelle levering. Het hulpmiddel wordt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de opdracht geleverd;
  • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

  • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
  • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

  • Als u gebruikmaakt van een leverancier waarmee Delta Lloyd afspraken heeft hoeft u geen contact op te nemen met Delta Lloyd. U kunt direct contact opnemen met de leverancier. Daarbij hebt u een voorschrift nodig van de medisch-specialist, waarin staat welke voorziening u nodig hebt.
  • Gaat u naar een leverancier waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft dan dient u wel contact op te nemen met Delta Lloyd (aanvraag akkoordverklaring).
  • Wilt u meer dan 15 tracheastoma’s per jaar geleverd krijgen, dan moet u ook eerst contact opnemen met Delta Lloyd.

Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar Delta Lloyd afspraken mee heeft gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Wat moet u regelen?

Hebt u een akkoordverklaring nodig? Stuur dan de medische indicatie van uw medisch-specialist samen met een offerte van de leverancier in naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 4016
5004 JA Tilburg