Vergoeding sta-orthese

Een sta-orthese vervangt zo goed mogelijk een verloren gegane lichaamsfunctie. Sta-orthesen zijn bijvoorbeeld een staplank, statafel en sta-unit.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

U komt in aanmerking voor vergoeding van een sta-orthese als u een dwarslaesie, quadriplegie of tetraplegie hebt.

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico, behalve als het hulpmiddel individueel wordt aangepast en het niet meer geschikt is om nog door iemand anders gebruikt te worden.

Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. Vul als zoekterm in: sta-orthese.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. As u naar een leverancier gaat waar Delta Lloyd een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

 • een erkende en gediplomeerde leverancier;
 • een hulpmiddel dat voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden;
 • een levering van de orthese binnen 3 werkdagen na de intake;
 • een garantie van 5 jaar op een nieuwe orthese;
 • een garantie van 1 jaar op de zitbroek, oprolgordels en bedieningsschakelaar;
 • een uitgebreide uitleg bij de eerste aflevering.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

 • Als u gebruikmaakt van een leverancier waarmee Delta Lloyd afspraken heeft, hoeft u geen contact op te nemen met Delta Lloyd. U kunt direct contact opnemen met de leverancier. Daarbij hebt u een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening u nodig hebt.
 • Gaat u naar een leverancier waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft dan dient u wel contact op te nemen met Delta Lloyd (aanvraag akkoordverklaring).
 • Individueel aangepaste hulpmiddelen die niet geschikt zijn om nog door iemand anders gebruikt te worden, worden uw eigendom. Overige sta-orthesen krijgt u in bruikleen.
 • Als u geen goed hulpmiddel meer hebt, dan kunt u dat vervangen. U kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee Delta Lloyd een overeenkomst heeft. U hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan Delta Lloyd.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u toestemming vragen aan Delta Lloyd (een akkoordverklaring). Dit doet u door de medische indicatie van uw specialist samen met de offerte van leverancier op te sturen naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische beoordelingen & Zorgservice
Postbus 4016
5004 JA Tilburg

Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Delta Lloyd, telefoonnummer (076) 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.