Vergoeding advies door sportarts

Onder sportmedisch advies verstaan wij sportmedische behandelingen, sportkeuringen, sportmedisch consult en sportmedisch onderzoek. U krijgt sportmedisch advies bij blessures vergoed tot een maximum bedrag per kalenderjaar.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

U krijgt de kosten van sportmedisch onderzoek alleen vergoed als het advies wordt gegeven door een sportarts die werkt bij een sportmedisch adviescentrum of een sportmedische instelling die aangesloten is bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaGeen vergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering restitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekering
Start€ 100,-
Extra€ 100,-
Compleet€ 100,-
Comfort€ 150,-
Top€ 200,-
Zilver€ 100,-

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: sportmedisch advies.

De sportarts

  • Werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen;

of

  • Is geregistreerd als gecertificeerd sportduikerarts C of D in het register van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.
  • Hij voert een sportduikmedische keuring uit volgens de wetenschappelijke gestelde eisen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.

De therapeut

De therapeut die onder verantwoordelijkheid van een sportarts werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.