Vergoeding sonde

Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding, zoals een sonde met bijbehorende pomp, worden vergoed als u een diagnose heeft voor vergoeding van voeding, en er sprake is van een ernstige slikstoornis of passagestoornis. Met een sonde (een slangetje) wordt het voedsel direct in uw maag gebracht.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De aanschaf van dit hulpmiddel gaat af van uw eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: hulpmiddelen voor het toedienen van voeding.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Delta Lloyd een overeenkomst mee heeft en u hebt een akkoordverklaring, bent u verzekerd van:

 • u hoeft zelf niets voor te schieten. De leverancier dient rekeningen rechtstreeks in bij Delta Lloyd;
 • u krijgt (thuis) goede uitleg over de toediening van voeding;
 • u krijgt uitleg over het gebruik van een voedingspomp of andere apparatuur;
 • de leveranciers staan 24 uur per dag, zeven dagen per week voor u klaar;
 • de leveranciers leveren de voeding binnen 24 uur nadat zij het aanvraagformulier hebben ontvangen. Bij spoed leveren zij zelfs binnen vier uur; vervolgleveringen worden direct uit voorraad geleverd. Of uiterlijk binnen drie werkdagen na bestelling.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

De hulpmiddelen voor voeding worden uw eigendom. De uitwendige voedingspompen krijgt u in bruikleen. Deze hulpmiddelen worden vergoed als u een diagnose heeft voor vergoeding van voeding. Deze diagnose krijgt u als:

 • u niet uit kunt komen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding;
 • u een stofwisselingsstoornis hebt;
 • u een voedselallergie hebt;
 • u een resorptiestoornis hebt: onvermogen om (bepaalde) voeding te verteren zodat het kan worden opgenomen in het bloed;
 • u een, via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop hebt. Uw diëtist kan door dit instrument bepalen of u risico hebt op ondervoeding.

Wat moet u regelen?

U moet een akkoordverklaring (toestemming) aanvragen bij Delta Lloyd. Uw arts moet aangeven welke beperkingen u hebt en welke voorzieningen noodzakelijk zijn.
Stuur dit in naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 4016
5004 JA Tilburg

Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan hoeft u alleen een aanvraag te doen als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Dan regelt deze de aanvraag voor u.