Vergoeding solo-apparatuur

Doven en slechthorenden kunnen met zogenaamde elektro- akoestische apparatuur (solo-apparatuur) deelnemen aan het regulier onderwijs. Solo-apparatuur bestaat uit een microfoon en een zender die de leerkracht draagt, en een ontvanger plus hoortoestel dat de dove of slechthorende draagt.

U komt in aanmerking voor een vergoeding in de volgende situaties:

 • Er is sprake van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35 dB (verkregen bij frequenties van 1.000, 2.000 en 4.000 Hz ) en hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie onvoldoende verbetering bieden of als deze hulpmiddelen andere hulpmiddelen vervangen die de hoorfunctie corrigeren. U gebruikt de apparatuur voor het volgen van her- of bijscholing, of een beroepsopleiding, in klassikaal- of groepsverband.
 • U gebruikt de apparatuur voor het volgen van regulier onderwijs.
 • U gebruikt de apparatuur voor het volgen van speciaal onderwijs in klassikaal-, onderscheidelijk groepsverband dat niet speciaal gericht is op dove en slechthorende leerlingen.
 • U gebruikt de apparatuur tijdens het op medische gronden noodzakelijk ondergaan van een groepsgewijze therapeutische behandeling.
 • U gebruikt de apparatuur bij het in een gestructureerd en georganiseerd verband verrichten van betaalde of niet-betaalde werkzaamheden.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: soloapparatuur.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

 • Leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening.
 • De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
 • Geen lange wachttijden. De leverancier neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de akkoordverklaring contact met u op over een indicatiestelling; 
 • Snelle levering. Het hulpmiddel moet binnen 10 werkdagen na indicatiestelling geleverd worden.
 • Een garantie van 24 maanden op het hulpmiddel.
 • Een uitvoerige instructie bij de eerste levering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

 • U leent dit hulpmiddel.
 • Voor een eerste aanvraag moet u altijd toestemming vragen aan Delta Lloyd (een akkoordverklaring).
 • Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar Delta Lloyd afspraken mee heeft gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Wat moet u regelen?

Is het uw eerste aanvraag? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Delta Lloyd. U doet dit door een brief van uw KNO-arts of het audiologisch centrum waar in staat waarom u de solo-apparatuur nodig hebt, een audiogram dat niet ouder is dan zes maanden en een offerte van uw leverancier in te sturen naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 4016
5004 JA Tilburg

Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan moet u alleen toestemming aanvragen aan Delta Lloyd als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. U doet dit op dezelfde manier als bij uw eerste aanvraag.

Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Delta Lloyd, telefoonnummer (076) 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?