Vergoeding solo-apparatuur

Doven en slechthorenden kunnen met zogenaamde elektro- akoestische apparatuur (solo-apparatuur) deelnemen aan het regulier onderwijs. Solo-apparatuur bestaat uit een microfoon en een zender die de leerkracht draagt, en een ontvanger plus hoortoestel dat de dove of slechthorende draagt.

U komt in aanmerking voor een vergoeding in de volgende situaties:

 • Er is sprake van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35 dB (verkregen bij frequenties van 1.000, 2.000 en 4.000 Hz ) en hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie onvoldoende verbetering bieden of als deze hulpmiddelen andere hulpmiddelen vervangen die de hoorfunctie corrigeren. U gebruikt de apparatuur voor het volgen van her- of bijscholing, of een beroepsopleiding, in klassikaal- of groepsverband.
 • U gebruikt de apparatuur voor het volgen van regulier onderwijs.
 • U gebruikt de apparatuur voor het volgen van speciaal onderwijs in klassikaal-, onderscheidelijk groepsverband dat niet speciaal gericht is op dove en slechthorende leerlingen.
 • U gebruikt de apparatuur tijdens het op medische gronden noodzakelijk ondergaan van een groepsgewijze therapeutische behandeling.
 • U gebruikt de apparatuur bij het in een gestructureerd en georganiseerd verband verrichten van betaalde of niet-betaalde werkzaamheden.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: soloapparatuur.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

 • Leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening.
 • De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
 • Geen lange wachttijden. De leverancier neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de akkoordverklaring contact met u op over een indicatiestelling; 
 • Snelle levering. Het hulpmiddel moet binnen 10 werkdagen na indicatiestelling geleverd worden.
 • Een garantie van 24 maanden op het hulpmiddel.
 • Een uitvoerige instructie bij de eerste levering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

 • U leent dit hulpmiddel.
 • Voor een eerste aanvraag moet u altijd toestemming vragen aan Delta Lloyd (een akkoordverklaring).
 • Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar Delta Lloyd afspraken mee heeft gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Wat moet u regelen?

Is het uw eerste aanvraag? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Delta Lloyd. U doet dit door een brief van uw KNO-arts of het audiologisch centrum waar in staat waarom u de solo-apparatuur nodig hebt, een audiogram dat niet ouder is dan zes maanden en een offerte van uw leverancier in te sturen naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 4016
5004 JA Tilburg

Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan moet u alleen toestemming aanvragen aan Delta Lloyd als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. U doet dit op dezelfde manier als bij uw eerste aanvraag.

Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Delta Lloyd, telefoonnummer (076) 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.