Vergoeding second opinion

Een tweede mening, ook wel second opinion genoemd, is een medisch oordeel of advies van een andere arts dan de arts die u behandelt. Een second opinion kan nuttig zijn als u twijfelt over een diagnose of behandeling. De deskundige geeft op uw verzoek of op verzoek van uw behandelend arts zijn of haar mening over de diagnose en de behandeling.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

Een second opinion valt onder medisch-specialistische zorg en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een second opinion over uw mate van arbeidsongeschiktheid valt niet onder de vergoeding van uw zorgverzekering. Ook worden de onderzoeken niet opnieuw uitgevoerd. Een second opinion betekent dat een tweede arts de onderzoeken die al zijn gedaan opnieuw bekijkt.

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde zorgverlener.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde zorgverlener.
- 100% bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde zorgverleners betalen voor de zorg die u krijgt. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf (of in overleg met uw behandelend arts) de arts van wie u een second opinion wilt. U vindt een zorgverlener of leverancier in uw buurt via de Zorgvergelijker. U kunt uw selectie verfijnen op: arts/medisch specialist.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

  • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
  • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw zorgverlener geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

  • U hebt voor een second opinion een verwijzing nodig van uw eigen behandelend arts.
  • U hebt geen toestemming van Delta Lloyd nodig.
  • Kopie medische gegevens meenemen

Hebt u vragen of wilt u advies over een second opion? Neem dan contact op met Delta Lloyd Zorgservice via telefoonnummer (013) – 593 82 25.