Vergoeding redressiehelm

Een redressiehelm brengt scheefstand of asymmetrie van de schedel van baby's terug. Een scheef of afgeplat hoofd ontstaat in de eerste drie tot vier maanden na de geboorte. Vanaf vijf maanden krijgen baby's met een scheefstand van het hoofd een redressiehelm voorgeschreven. De helm moet in het uiterste geval tot de leeftijd van veertien maanden worden gedragen.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

Uw kind komt voor vergoeding van een redressiehelm in aanmerking als bij plagio- of brachycefalie (scheve schedel of brede schedel) zonder craniosynostose (samengroeiing van schedelbeenderen).

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaGeen vergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekering
Start100% van het marktconforme tarief
Extra100% van het marktconforme tarief
Compleet100% van het marktconforme tarief
Comfort100% van het marktconforme tarief
Top100% van het marktconforme tarief
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: redressiehelmen. U kunt hiervoor terecht bij een orthopedisch instrumentmaker.

Wat moet u regelen?

U hebt toestemming (een akkoordverklaring) nodig van Delta Lloyd. Dit doet u door de medische indicatie in te sturen naar Delta Lloyd samen met een offerte van de leverancier. Dit stuurt u naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
postbus 4016
5004 JA Tilburg