Vergoeding apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP-maskers)

Dit is een hulpmiddel bij longaandoeningen. Meestal gaat het om een masker of mondstuk, zoals het PEP-masker (positive experitory pressure), de mini-PEP en de Flutter. Ze zorgen voor positieve druk bij het uitademen en bevorderen de slijmafvoer.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: apparatuur voor positieve uitademingsdruk.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Delta Lloyd een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

 • leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening;
 • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
 • geen lange wachttijden. De leverancier neemt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de opdracht contact met u op over een indicatiestelling;
 • een snelle levering. Het hulpmiddel wordt binnen 4 werkdagen na indicatiestelling geleverd;
 • een garantie van 1 jaar op het hulpmiddel
 • bij reparatie wordt vervangende apparatuur ter beschikking gesteld indien de reparatie langer dan 2 werkdagen duurt;
 • een uitvoerige schriftelijke instructie bij de eerste levering.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

 • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
 • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% bij onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

 • Als u gebruikmaakt van een leverancier waarmee Delta Lloyd een overeenkomst heeft over de levering van dit materiaal hoeft u vooraf geen toestemming (akkoordverklaring) te vragen van Delta Lloyd.
 • U moet de leverancier wel een medische diagnose laten zien van uw arts. De arts heeft daarbij opgeschreven wat uw beperkingen zijn en welke voorziening u nodig hebt.
 • Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. Als u het masker na twee jaar wilt vervangen, hoeft u geen vervolgaanvraag bij Delta Lloyd in te dienen. U kunt meteen contact opnemen met de leverancier. Bij een niet-gecontracteerde leverancier moet u wel toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Delta Lloyd.

Wat moet u regelen?

Hebt u een akkoordverklaring nodig? Stuur dan de medische indicatie van uw arts samen met een offerte van de leverancier in naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
postbus 4016
5004 JA Tilburg

Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan uw leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Delta Lloyd, telefoonnummer (013) 593 82 25. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.