Vergoeding OSAS/CPAP-apparatuur

CPAP-apparatuur zorgt tijdens uw slaap voor een positieve luchtdruk tijdens het ademen. Deze apparatuur bestaat uit een masker dat verbonden is met een blaasapparaat, waarbij tijdens de slaap lucht onder druk via mond en neus wordt ingeblazen. Dit voorkomt het stokken van de adem tijdens de slaap. U komt in aanmerking voor vergoeding van CPAP-apparatuur als er sprake is van een medische diagnose OSAS. Deze diagnose moet worden vastgesteld door een medisch specialist volgens de CBO-richtlijnen.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: CPAP-apparatuur.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

  • garantie van 6 jaar op het geleverde hulpmiddel;
  • leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening;
  • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
  • geen lange wachttijden. De leverancier neemt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de opdracht contact met u op over een indicatiestelling; 
  • een snelle levering. Het hulpmiddel wordt binnen 5 werkdagen na indicatiestelling geleverd; 
  • bij reparatie wordt vervangende apparatuur ter beschikking gesteld indien de reparatie niet binnen 24 uur verholpen is; 
  • een uitvoerige persoonlijke en schriftelijke instructie bij de eerste levering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

  • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
  • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

U leent dit hulpmiddel. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener en gaat het om een apneu-hypopneu-index (AHI) van 15 of meer? Dan moet u vooraf wel toestemming (een akkoordverklaring) aanvragen bij Delta Lloyd. Dit doet u door voorafgaand een aanvraag in te sturen samen met een geldig voorschrift/verwijzing van uw behandelend arts. Op dit voorschrift/verwijzing dient vermeld te zijn waarom dit hulpmiddel nodig is.

U kunt deze aanvraag sturen naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
postbus 4016
5004 JA Tilburg

Als het apparaat niet meer goed werkt, kunt u deze vervangen. U kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee Delta Lloyd een overeenkomst heeft. U hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan Delta Lloyd. Gaat u naar een leverancier waar Delta Lloyd geen overeenkomst mee heeft? Dan moet u wel toestemming aanvragen op dezelfde manier als bij uw eerste aanvraag.

Als u de apparatuur niet meer nodig hebt, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Delta Lloyd, telefoonnummer (013) 594 93 28. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.