Vergoeding orthodontie tot 18 jaar

Orthodontie is een specialisme binnen de mondzorg. Een orthodontist probeert de stand van de tanden en kiezen in de kaak zo goed mogelijk te krijgen. Er is sprake van orthodontie in een bijzonder geval als u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan uw tanden, kaak en mond (het tand-kaak-mondstelsel) hebt.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaGeen vergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
Extra80% maximaal € 1.000,- eenmalig
Compleet80% maximaal € 1.750,- eenmalig
Comfort80% maximaal € 2.250,- eenmalig
Top100%
ZilverGeen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier bij u in de buurt.

Wat u verder moet weten

  • U hebt vooraf geen verwijzing nodig van een arts.
  • U hebt vooraf geen toestemming nodig van Delta Lloyd.
  • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven.
  • De tandarts of orthodontist rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Deze tarieven worden niet vastgesteld door de overheid.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) www.allesoverhetgebit.nl