Vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen

Orthodontie is een specialisme binnen de mondzorg. Een orthodontist probeert de stand van de tanden en kiezen in de kaak zo goed mogelijk te krijgen. Er is sprake van orthodontie in een bijzonder geval als u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan uw tanden, kaak en mond (het tand-kaak-mondstelsel) hebt.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura100% als u toestemming van Delta Lloyd hebt ontvangen.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie100% als u toestemming van Delta Lloyd hebt ontvangen.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier bij u in de buurt.

Wat u verder moet weten

  • U hebt geen verwijzing nodig van een arts.
  • U hebt vooraf toestemming nodig van Delta Lloyd.
  • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven
  • De orthodontist of tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Deze tarieven worden niet vastgesteld door de overheid. Controleer de kosten met de lijst van gebruikelijke tarieven

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) www.allesoverhetgebit.nl.

Wat moet u regelen?

Voor een vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen moet u vooraf toestemming aanvragen bij Delta Lloyd. Deze toestemming moet door u of uw zorgverlener schriftelijk bij Delta Lloyd worden aangevraagd. Stuur bij de aanvraag de volgende gegevens mee:

  • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van diegene die de behandeling moet ondergaan.
  • Delta Lloyd relatienummer waaronder deze persoon is verzekerd bij Delta Lloyd.
  • Gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend orthodontist of kaakchirurg.
  • Het behandelplan van de behandelend orthodontist of kaakchirurg.

Delta Lloyd beoordeelt of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding orthodontie bijzondere gevallen. Krijgt u geen akkoordverklaring van Delta Lloyd, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen. Bent u aanvullend verzekerd voor mondzorg, dan kunt u de zorg mogelijk (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.