Vergoeding ooglaseren

Bent u bijziend, verziend of hebt u een cilinderafwijking in uw oog? Dan kan een ooglaserbehandeling dit verbeteren. De vergoeding uit de aanvullende verzekering geldt voor brillen, lenzen en ooglaseren samen. Het gaat hier om een maximumvergoeding per twee jaar. Houdt u er rekening mee dat de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering niet voldoende zal zijn om alle kosten van een ooglaserbehandeling te dekken.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaGeen vergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
Compleet€ 100,- per 2 kalenderjaren
Comfort€ 150,- per 2 kalenderjaren
Top€ 750,- per 2 kalenderjaren
Zilver€ 100,- per 2 kalenderjaren

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een ziekenhuis waarmee Delta Lloyd afspraken heeft gemaakt. Zoek een medisch specialist via de Zorgvergelijker. Met sommige zorgverleners hebben we afspraken gemaakt voor extra kortingen.

Wat u verder moet weten

U hebt geen toestemming (akkoordverklaring) nodig van Delta Lloyd.