Vergoeding algemene preventieve en arbeidsgerelateerde onderzoeken

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering NaturaGeen vergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering RestitutieGeen vergoeding
Aanvullende verzekering
Start€ 50,- één keer per jaar
Extra€ 100,- één keer per jaar
Compleet€ 150,- één keer per jaar
Comfort€ 200,- één keer per jaar
Top€ 250,- één keer per jaar
ZilverGeen vergoeding

Wat wordt niet vergoed?

U krijgt geen vergoeding voor zelftesten, keuringen, werkplekonderzoeken, programmatische preventie, medisch noodzakelijke onderzoeken, onderzoeken waar een vergunning voor nodig is op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek, onderzoeken die in strijd met de wet zijn en beeldvormende diagnostiek (Total Body Scan).

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt voor een preventief onderzoek terecht bij uw huisarts. U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: huisarts.

Wat moet u regelen?

  • Het preventief onderzoek is gericht op (risicofactoren voor) aandoeningen waarvoor een effectieve en doelmatige behandeling mogelijk is.
  • Het onderzoek moet worden uitgevoerd door uw huisarts of een bevoegde medewerker van uw huisartsenpraktijk.
  • Voor sportmedische onderzoeken kunt u gebruik maken van de vergoedingen voor sportmedisch advies.