Vergoeding MRA-beugel

Dit is een hulpmiddel voor mensen met slaapapneu. Een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) beugel verandert de positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak. Daardoor blijft er een opening voor de luchtstroom. Het MRA wordt geplaatst op het gebit en is uitneembaar.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
CompleetGeen vergoeding
ComfortGeen vergoeding
TopGeen vergoeding
ZilverGeen vergoeding

Apparaten die alleen bedoeld zijn om snurken te verminderen of te voorkomen, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De aanschaf van dit hulpmiddel gaat af van uw eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: MRA-beugel.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%.

  • een leverancier die beschikt over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening;
  • een garantie van 5 jaren
  • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide tandarts;
  • een maximale levertijd van 3 weken.

Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

  • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief.
  • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

De longarts, KNO-arts of neuroloog moet de diagnose OSAS (Obstructief Slaap Apneu Syndroom) vastgesteld hebben. Bij het opmeten en plaatsen van een MRA beugel moet een tandarts, orthodontist of kaakchirurg betrokken zijn.

Gaat u naar een leverancier gaat waarmee Delta Lloyd een overeenkomst heeft? Dan hoeft u vooraf geen toestemming (een akkoordverklaring) te vragen bij Delta Lloyd. Gaat u naar een leverancier waar Delta Lloyd geen afspraken mee heeft gemaakt? Dan moet u wel toestemming (een akkoordverklaring) aanvragen bij Delta Lloyd.

Als het apparaat niet meer goed werkt, kunt u deze vervangen. U kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee Delta Lloyd een overeenkomst heeft. U hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan Delta Lloyd. Gaat u naar een leverancier waar Delta Lloyd geen overeenkomst mee heeft? Dan moet u wel toestemming (een akkoordverklaring) aanvragen bij Delta Lloyd.

Wat moet u regelen?

Als u wel een akkoordverklaring van Delta Lloyd nodig hebt, vraag dan uw arts om een diagnose waarop de reden van uw aanvraag voor een MRA beugel staat. Stuur deze in naar:

Delta Lloyd
t.a.v. Medische Beoordelingen en Zorgservice
postbus 4016
5004 JA Tilburg