Vergoeding mondzorg bij ongeval

Krijgt u te maken met onvoorziene tandheelkundige kosten vanwege een ongeval? En is geen vergoeding mogelijk uit de basisverzekering? Dan vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen maximaal € 10.000,- per ongeval. Bij een ongeval is sprake van een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam, van buitenaf en ongewild. Een voorbeeld van een ongeval is een val tegen een stoeprand met (ernstige) schade aan uw gebit.

Wanneer bijvoorbeeld tijdens het eten een deel van uw tand afbreekt, dan is geen sprake van een ongeval en geldt dus geen vergoeding.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

Is een vergoeding vanuit de basisverzekering niet mogelijk? Dan kunt u vanuit uw aanvullende verzekering een vergoeding krijgen.
Aanvullende verzekering
Startmaximaal € 10.000,- per ongeval
Extramaximaal € 10.000,- per ongeval
Compleetmaximaal € 10.000,- per ongeval
Comfortmaximaal € 10.000,- per ongeval
Topmaximaal € 10.000,- per ongeval
Zilvermaximaal € 10.000,- per ongeval

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hebt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt voor deze zorg terecht bij een tandarts of kaakchirurg. U kiest zelf uw zorgverlener bij u in de buurt.

Wat u verder moet weten

  • U kunt voor deze zorg terecht bij een tandarts of kaakchirurg.
  • De tandarts of kaakchirurg stelt een behandelplan op. 
  • Op basis van het behandelplan beoordeelt Delta Lloyd of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Indien dat zo is, ontvangt u een akkoordverklaring voor de voorgestelde behandeling. 
  • Indien er sprake is van betrokkenheid van derden, zal Delta Lloyd de schade gaan verhalen. 
  • Het maakt niet uit welke aanvullende verzekering(en) u hebt afgesloten, per ongeval krijgt u maximaal € 10.000,- voor onvoorziene tandheelkundige zorg vergoed indien u een van bovenstaande aanvullende verzekeringen hebt afgesloten.