Vergoeding medicijnen

Een geneesmiddel of medicijn is een stof die helpt bij genezing of om een ziekte of aandoening te voorkomen of te verminderen.

Wat krijgt u vergoed in 2015?

U krijgt een vergoeding voor alle geneesmiddelen die voorkomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van het ministerie van Volksgezondheid. Soms zijn daar voorwaarden aan verbonden of moet u een akkoordverklaring hebben. Als meerdere fabrikanten hetzelfde medicijn maken, vergoedt Delta Lloyd het goedkoopste geneesmiddel. Welke geneesmiddelen dit zijn, kunt u zien op de lijst Voorkeursgeneesmiddelen [PDF] .

Heeft de apotheek die uw medicijnen levert een contract met ons? Dan vergoeden we 100% van de kosten. Met gecontracteerde zorgverleners hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Heeft de apotheek die uw medicijnen levert geen contract met ons? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van uw basisverzekering:

BasisverzekeringVergoeding
Delta Lloyd Zorgverzekering Natura- 100% bij een gecontracteerde leverancier.
- 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief* bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie- 100% van het afgesproken tarief* bij een gecontracteerde leverancier.
- 100% bij een niet-gecontracteerde leverancier, onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

* Het afgesproken tarief is het gemiddelde tarief dat wij bij gecontracteerde leveranciers betalen voor het hulpmiddel dat u krijgt of leent. Bekijk hier de verschillende tarievenlijsten.

Aanvullende verzekering
StartGeen vergoeding
ExtraGeen vergoeding
Compleet€ 150,- vergoeding eigen bijdrage
Comfort€ 200,- vergoeding eigen bijdrage
Top100% vergoeding eigen bijdrage
ZilverGeen vergoeding

Wat wordt niet vergoed?

Per 1 maart 2015 is een aantal niet-geregistreerde geneesmiddelen uit het basispakket gehaald. Omdat Delta Lloyd de verzekerden en zorgverleners hierover niet op tijd heeft kunnen informeren, heeft Delta Lloyd besloten dat de vergoeding van de betreffende middelen tot 1 juni 2015 gelijk blijft aan de vergoeding van februari 2015. Lees wat deze wijziging voor u betekent.

Hebt u twijfels of u een specifiek medicijn krijgt vergoed? Neem contact op met Delta Lloyd.

Eigen bijdrage

Voor sommige geneesmiddelen moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. U vindt op de website www.medicijnkosten.nl voor welke medicijnen een eigen bijdrage geldt en hoe hoog deze is.

Let op: uw apotheker kan andere kosten in rekening brengen dan de kosten als vermeld op medicijnkosten.nl. Dat komt doordat op deze site alleen de kosten van het medicijn te zien zijn. Uw apotheker kan kosten berekenen voor het klaarmaken en/of het afleveren van de geneesmiddelen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2015 is het verplicht eigen risico € 375,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico?
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico?
In Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: apotheek.

Delta Lloyd maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Delta Lloyd de geleverde zorg voor 100%.Kiest u voor een partij waarmee Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

  • Delta Lloyd Zorgverzekering Natura: u krijgt maximaal 75% van het marktconforme tarief in Nederland vergoed.
  • Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie: 100% onder de voorwaarde dat uw leverancier geen buitensporig hoge tarieven hanteert.

Wat u verder moet weten

  • Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebt u een recept nodig.
  • Voor medicijnen geldt een maximale leveringsperiode. Dat betekent dat per recept een maximale termijn geldt waarin u een vergoeding krijgt, bijvoorbeeld vijftien dagen. Daarna kunt u een nieuw recept aanvragen.
  • Apothekers kunnen kosten in rekening brengen voor het klaarmaken en/of het afleveren van geneesmiddelen. Vanaf 1 januari 2012 stellen apothekers en zorgverzekeraars zelf de tarieven vast (vrije tarieven) voor deze dienstverlening. Delta Lloyd vergoedt alleen de marktconforme tarieven. Dat betekent dat u zelf moet bijbetalen als uw apotheek een hoger bedrag in rekening brengt. In de lijst Tarieven openbare apotheken [PDF] vindt u de marktconforme tarieven die Delta Lloyd vergoedt.
  • Als uw arts en apotheker vinden dat u een duurder middel nodig hebt dan het voorkeursgeneesmiddel, krijgt u dit volledig vergoed, als blijkt dat het voorkeursgeneesmiddel medisch gezien niet geschikt voor u is. Bijvoorbeeld vanwege een allergie voor een bepaalde hulpstof in het geneesmiddel. Uw arts of specialist moet dat dan op het recept vermelden.